Επιστολή Διαμαρτυρίας για τις Καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη.

Προς τον Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, Νίκης 5-7, Αθήνα.

Θεσσαλονίκη 9-6-2017,

Στις 11-2-2016 δημοσιεύθηκε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του, χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ, προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με περιγραφόμενο στόχο την «υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο». Μεταξύ των κατηγοριών δικαιούχων περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι νομικής για την δημιουργία δικηγορικών γραφείων.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων ολοκληρώθηκε και η δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων πραγματοποιήθηκε στις 26-10-2016, οκτώ δηλαδή μήνες μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Έως και σήμερα ωστόσο, οκτώ δηλαδή ακόμα μήνες μετά, η οριστική έγκριση των δικαιούχων και ασφαλώς η έναρξη ελέγχων και εκταμίευσης των κονδυλίων δεν έχει προχωρήσει. Ως εκ τούτου, πλήθος συναδέλφων, αλλά και επαγγελματιών άλλων κλάδων, οι οποίοι βρίσκονται στον κατάλογο δυνητικών δικαιούχων, έχουν περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα (μίσθωση επαγγελματικών χώρων, υποχρεώσεις προς ΔΕΚΟ, προμηθευτές, αγορά εξοπλισμού κλπ).

Επειδή από την δημοσίευση της πρόσκλησης του προγράμματος έχει ήδη παρέλθει διάστημα περισσότερων από 16 μηνών, καθυστέρηση που κρίνεται υπέρμετρη.

Επειδή πολλοί δυνητικοί δικαιούχοι, έχοντας αναλάβει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα, χωρίς όμως να έχουν λάβει ακόμα οποιαδήποτε χρηματοδότηση, αντιμετωπίζουν μια μη αναμενόμενη οικονομική ασφυξία.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι βρίσκονται είτε μεταξύ των επιλαχόντων της πρώτης φάσης του προγράμματος είτε αναμένουν την πρόσκληση για την δεύτερη φάση αυτού, και επομένως είναι αναγκαία η αποσαφήνιση του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος χάριν επαγγελματικού προγραμματισμού.

Επειδή ήδη έχει αναρτηθεί προδημοσίευση της δεύτερης φάσης του προγράμματος, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2017 χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει τα οριστικά αποτελέσματα της πρώτης.

Αιτούμαστε:

  1. Την επιτάχυνση των αναγκαίων διαδικασιών για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και την έναρξη της πραγματικής χρηματοδότησης.
  2. Την άμεση ενημέρωσή μας για τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης και έναρξη της επόμενης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Επικοινωνία: eandith@gmail.com, 6970057700

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………….Στέφανος Κρεμέτης