Επιστημονική Ημερίδα: Συνταγματικές Ελευθερίες και Δικαιώματα και οι Παραβιάσεις Αυτών στην Πράξη