Επιλογή Ασφαλιστικής Κλάσης από Ασκουμένους και Νέους Δικηγόρους

Οι τροποποιήσεις του ν. 4387/2016 (ΕΦΚΑ), όπως ψηφίσθηκαν με το ν. 4670/2020, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με το νέο α. 35 του ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι δύνανται να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία και άρα το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλουν. Η επιλογή γίνεται κάθε έτος. Για το έτος 2020 η προθεσμία έχει τεθεί έως τις 13 Μαρτίου 2020 και η σχετική αίτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ (απαιτούνται κωδικοί taxis, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, ο ασφαλισμένος υπαγάγεται αυτόματα στην κατώτατη κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί σε μηνιαίες εισφορές ύψους 220 ευρώ (σύνταξη, υγεία και ΟΑΕΔ – δεν περιλαμβάνεται το ΕΤΕΑΕΠ).

Οι νέοι δικηγόροι πρώτης πενταετίας (5 έτη από την ημέρα έναρξης επαγγέλματος στην ΔΟΥ) δικαιούνται να υπαχθούν σε υποκατώτατη ειδική κατηγορία με ύψος εισφορών 130 ευρώ το μήνα (σύνταξη, υγεία και ΟΑΕΔ). Εφόσον επιθυμούν να υπαχθούν στην ειδική κατηγορία αυτή, ΠΡΕΠΕΙ να κάνουν οπωσδήποτε την ηλεκτρονική αίτηση, άλλως θα υπαχθούν στην κατώτατη κατηγορία των 220 ευρώ / μήνα. Σε περίπτωση που η πρώτη πενταετία συμπληρώνεται εντός του έτους 2020, πρέπει και πάλι να επιλέξουν την υποκατώτατη (126 ευρώ) ηλεκτρονικά, καθώς με την συμπλήρωση της πενταετίας θα υπαχθούν αυτόματα στην κατώτατη (220 ευρώ).

Οι ασκούμενοι δικηγόροι, από την εγγραφή τους ως ασκούμενοι στον οικείο δικηγορικό σύλλογο έως και την διαγραφή τους ως ασκούμενοι (διαγραφή ή ορκωμοσία ως δικηγόροι) ΠΡΕΠΕΙ να επιλέξουν, με τον ίδιο τρόπο, την υποκατώτατη ασφαλιστική κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί σε 33 ευρώ το μήνα (αφορά μόνο ασφάλιση υγείας). Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, υπάρχει κίνδυνος να υπαχθούν αυτόματα στην κατώτατη κατηγορία, που οδηγεί σε 55 ευρώ / μήνα. Προσοχή: Δεν υπάρχει ειδική επιλογή στο σύστημα για τους ασκούμενους, οπότε αν και επιλέγουν τα 126 ευρώ / μήνα (υποκατώτατη), θα καταβάλουν μόνο 33 ευρώ το μήνα.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι από την διαγραφή τους ή οι δικηγόροι μετά την ορκωμοσία τους και πριν την έναρξη επαγγέλματος στην ΔΟΥ, δεν είναι ασφαλισμένοι. Κατά συνέπεια, συστήνεται να μην επιλέξουν καμία κατηγορία και ασφαλώς να μην καταβάλουν εισφορές.

Αναλυτικές λεπτομέρειες για το ποια κατηγορία να επιλέξετε είναι διαθέσιμες στον ασφαλιστικό οδηγό που συνέταξε ο νομικός σύμβουλος του ΕΦΚΑ και μέλος ΔΣ του ΔΣΑ, κ. Α. Κουτσόλαμπρος. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.