Επείγουσα επιστολή στο Υπ. Εργασίας για την συμμετοχή των ασκούμενων δικηγόρων στις επιταγές κατάρτισης

Κατόπιν δημοσίευσης της προκήρυξης του προγράμματος στήριξης επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών πληττόμενων από τον COVID – 19, παρά την ρηματική συμπερίληψη των ασκούμενων δικηγόρων ως δικαιούχων, βάσει των προϋποθέσεων που τίθενται (ενεργός ΚΑΔ έως 20/3/20), η συντριπτική τους πλειοψηφία εξαιρείται. Κατόπιν τούτου, η ΕΑΝΔιΘ προχώρησε σε κατεπείγον αίτημα προς τους συναρμόδιους φορείς. Παράλληλα, η Ένωση  προχωρά σε περαιτέρω ενέργειες για την διασφάλιση οικονομικής παροχής προς τους ασκούμενους δικηγόρους και δικηγόρους που δεν θα λάβουν την συγκεκριμένη ενίσχυση. Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Κατεπείγον Αίτημα

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Προς: Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ι. Βρούτση

ΓΓ Υπ. Εργασίας, κα. A. Στρατινάκη

Κοιν: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, κ. Στ. Κουτσοχήνας

Θέμα: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID – 19»

Θεσσαλονίκη 3-4-2020,

Κατόπιν της δημοσίευσης της υπ’ αρ. πρωτ. 286/2-4-2020 προκήρυξης του Υπουργείου σας, η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ, ενημερωθήκαμε για το έκτακτο πρόγραμμα στήριξης που αφορά στην επιδότηση και τηλεκατάρτιση επιστημονικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, δυνάμει του α. 19 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄64/14.03.2020) με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ιδίως του άρθρου 19: «Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων». Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι στην συγκεκριμένη προκήρυξη περιλαμβάνονται και οι ασκούμενοι δικηγόροι, οι οποίοι άλλωστε πλήττονται ιδιαίτερα από τα μέτρα πρόληψης διάδοσης του κορωνοϊού, δεδομένου ότι τα δικηγορικά γραφεία έχουν εκ των πραγμάτων αναστείλει την λειτουργία τους. Είναι άλλωστε πάγιο αίτημά μας η όμοια αντιμετώπιση δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων, ιδίως ως προς τις έκτακτες παροχές.

Ωστόσο, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην συγκεκριμένη προκήρυξη προκύπτει ως προϋπόθεση ένταξης στους δικαιούχους η ύπαρξη ΚΑΔ. Η προϋπόθεση αυτή, με βάση την γραμματική διατύπωση της προκήρυξης, υφίσταται και για τους ασκούμενους δικηγόρους, αν και δεν προκύπτει από το επικαλούμενο α. 19 της ως άνω ΠΝΠ. Με δεδομένο όμως ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν έχουν υποχρέωση έναρξης επιτηδεύματος, αν και απασχολούνται σε δικηγορικά γραφεία, δεν διέθεταν τον σχετικό ΚΑΔ (69.10.19.01) στις 20/3/20. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν και διακηρυκτικά περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη παροχή, επί της ουσίας εξαιρούνται συνολικά, ελλείψει πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης.

Σημειώνουμε ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι, ακόμα και αν δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος, υποχρεούνται σε εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, τις οποίες καταβάλλουν οι ίδιοι, αντιμετωπιζόμενοι εν προκειμένω κατ’ εξαίρεση ως επιτηδευματίες. Σε κάθε περίπτωση επομένως, τα στοιχεία τους είναι εφικτό να ληφθούν είτε από τα μητρώα του ΕΦΚΑ είτε από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.

Επειδή οι ασκούμενοι δικηγόροι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν κάνουν έναρξη επιτηδεύματος, η οποία άλλωστε δεν είναι υποχρεωτική όσο διαρκεί το καθεστώς ασκήσεώς τους και μέχρι να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος, και άρα δεν διαθέτουν Κ.Α.Δ.. Εξάλλου, η άσκηση σαφώς δεν αποτελεί ελεύθερο επάγγελμα.

Επειδή η έλλειψη έναρξης επιτηδεύματος δεν απασχολεί τις αρχές όσον αφορά στις υποχρεώσεις τους, ιδίως συναφώς με την υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

Επειδή, σε περίπτωση που ωφελούμενοι από το ως άνω Πρόγραμμα θεωρούνται μόνο οι ασκούμενοι δικηγόροι οι οποίοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος στην Εφορία, αυτό θα σημαίνει τη μη ένταξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ασκουμένων δικηγόρων της χώρας στην κατηγορία των ωφελουμένων.

Επειδή οι ασκούμενοι δικηγόροι πλήττονται επίσης σε δυσθεώρητο βαθμό από την τρέχουσα κατάσταση δεδομένου ότι η πλειοψηφία αυτών δεν εργάζεται τις τελευταίες εβδομάδες και άρα χάνεται το εισόδημα που αποκομίζουν από τα δικηγορικά γραφεία στα οποία ασκούνται.

Για τους λόγους αυτούς:

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την εκ των πραγμάτων εξαίρεση του συνόλου σχεδόν των ασκούμενων δικηγόρων λόγω της τυπικής αυτής προϋπόθεσης, αν και επί της ουσίας ουδόλως διαφοροποιούνται από τον υπόλοιπο δικηγορικό κλάδο, ως επιστήμονες και σημαντικά πληττόμενοι.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ την άμεση εξαίρεσή τους από την προϋπόθεση ΚΑΔ και συνολική συμπερίληψή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………….Ελένη Χατζηγιάννη”