Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων Υπερχρεωμένων από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Σας πληροφορούμε ότι αυτές τις ημέρες αρχίζουμε στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης να επαναπροσδιορίζουμε τις υποθέσεις του Ν. 3869/2010, κάνοντας αρχή από τις υποθέσεις που ήταν να δικαστούν μέσα στο έτος 2019 (όπως ο νόμος ορίζει).

Για τον σκοπό αυτό – όπως ο νόμος υποχρεώνει – το Ειρηνοδικείο θα αναρτά σε συγκεκριμένο χώρο στην υπηρεσία μας (Πίνακας ανακοινώσεων έξω από τα γραφεία 71Α  και 71Β προσωρινών καθώς και έξω από το γραφείο 40 υπερχρεωμένων) και στο blog  μας Eirthess.wordpress.com, ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ  ΜΗΝΑ στις 15 του κάθε μηνός (πρώτη ανάρτηση 15-6-2016) τους πίνακες των επαναπροσδιοριζομένων υποθέσεων (ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ) που θα περιλαμβάνουν τους αριθμούς των αγωγών, τις παλιές ημερομηνίες δικασίμου με τα πινάκια καθώς  και τις νέες ημερομηνίες και τους νέους αριθμούς των υποθέσεων. Επίσης τους πίνακες αυτούς θα τους κοινοποιούμε και στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για να διευρύνουμε την δυνατότητα ενημέρωσης των δικηγόρων καθώς και των διαδίκων.