Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του ΔΣΘ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

       Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018ώρα 16.30, στο ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ,

 για λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018