Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ΔΣΘ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ» (Μοναστηρίου 18), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ασφαλιστικά θέματα δικηγόρων
  2. Φορολογικά θέματα δικηγόρων
  3. Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται λόγω έλλειψης απαρτίας την 10η Μαρτίου 2016.