Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ΔΣΘ

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ώρα 14:00 στο Ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ» (Μοναστηρίου 18), για ενημέρωση και ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ Ο3.06.2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ