Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ΔΣΘ

Την ΠΕΜΠΤΗ 5 Μαΐου 2016, ώρα 13:00 στο ξενοδοχείο CAPSIS (Μοναστηρίου 18),  για ενημέρωση και ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ασφαλιστικά θέματα δικηγόρων
  2. Φορολογικά θέματα δικηγόρων
  3. Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Η παρουσία και συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη!