Επαναφορά Αιτήματος για την Κατάργηση των Παραστάσεων

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, κατατέθηκε ενώπιον του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αίτημα για την πλήρη και οριστική κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων που απαιτούνται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δικηγόρων. Το αίτημα έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΜΑ

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 14-3-2016,

Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων δικηγόρων στις δικηγορικές εξετάσεις καθορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και τους κατά τόπον αρμόδιους δικηγορικούς συλλόγους. Για την συμμετοχή στις δικηγορικές εξετάσεις περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης ως πρόσθετο απαραίτητο δικαιολογητικό παραμένει η έκδοση πιστοποιητικού παραστάσεων από το οποίο αποδεικνύεται η πραγματοποίηση ορισμένου αριθμού παραστάσεων από τον υποψήφιο. Ο αριθμός αυτός ήταν 30, μετά από επαναλαμβανόμενα αιτήματά μας και με βάση την κατανόηση από το ΔΣ του ΔΣΘ των πραγματικών συνθηκών (μείωση υποθέσεων των δικηγόρων, συχνές και παρατεταμένες αποχές) σταδιακά μειώθηκε σε 20 και ήδη σε 18 (ο αριθμός αυτός περιορίζεται σε 12 ή 6 ανάλογα με την πραγματοποίηση μέρους της άσκησης στα δικαστήρια).

Ο θεσμός αυτός κρίνεται από το σύνολο των συναδέλφων ασκούμενων δικηγόρων, αλλά και από την Ένωσή μας, ως εξαιρετικά γραφειοκρατικός, ανούσιος και παρωχημένος. Δεδομένων των πραγματικών συνθηκών στις οποίες πραγματοποιείται η άσκηση, όπου συχνά η παράσταση έγκειται σε μια απλή υπογραφή στις προτάσεις, την στιγμή που ο αριθμός των δικαστηρίων ανά δικηγόρο, ιδίως στους νεώτερους έχει μειωθεί δραματικά και άρα τα περιθώρια συμπλήρωσης του όποιου αριθμού είναι περιορισμένα, επανειλημμένα έχουμε αιτηθεί την κατάργησή τους ως υποχρεωτικών από τον ΔΣΘ. Άλλωστε είναι κοινή πεποίθηση ότι επιβαρύνουν τόσο τις υπηρεσίες του ΔΣΘ και των δικαστηρίων με φόρτο εργασίας όσο και τους υποψήφιους δικηγόρους οικονομικά.

Πέραν τούτων, οι παρατεταμένες αποχές που πραγματοποιήθηκαν και έως σήμερα συνεχίζουν λόγω αρχικά του νέου ΚΠολΔ και πλέον του ασφαλιστικού, με αυστηρότατο πλέον πλαίσιο είχαν ως συνέπεια να μην πραγματοποιούνται παραστάσεις καθιστώντας ιδιαιτέρως δυσχερή την συλλογή ακόμα και του ελάχιστου αριθμού παραστάσεων. Άλλωστε, πλέον ο διαγωνισμός διεξάγεται με ενιαίο τρόπο και σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δικηγόρων, καθιστώντας παράλογη την απαίτηση διαφορετικών δικαιολογητικών συμμετοχής μόνο για τους ασκούμενους της Θεσσαλονίκης.

Επειδή ο θεσμός των υποχρεωτικών παραστάσεων κρίνεται ιδιαίτερα γραφειοκρατικός, οικονομικά επιβαρυντικός και μη ουσιαστικός, ήδη δε αποτελεί αίτημα του συνόλου των ασκούμενων να καταργηθεί.

Επειδή λόγω εφαρμογής του νέου και ενιαίου πανελλαδικού διαγωνισμού δικηγόρων, η απαίτηση μόνο για τους ασκούμενους της Θεσσαλονίκης διαφορετικών δικαιολογητικών συμμετοχής αποτελεί αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση και έρχεται σε αντίθεση με το ενιαίο σύστημα.

Επειδή κατά το 2015 και τους πρώτους μήνες του 2016 ο δικηγορικός κλάδος βρίσκεται σε παρατεταμένες αποχές με ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο αδειών, η συλλογή των παραστάσεων είναι πρακτικά αδύνατη.

Αιτούμαστε την πλήρη και οριστική κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων, με ισχύ από την τρέχουσα, Α’ Εξεταστική Περίοδο 2016. Σε κάθε περίπτωση να μην ζητηθεί πιστοποιητικό παραστάσεων από υποψήφιους που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό, απέτυχαν και θα συμμετάσχουν στο νέο.

Παρακαλούμε για την άμεση λήψη σχετικής απόφασης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του αιτήματος και της αβεβαιότητας που επικρατεί στους υποψήφιους.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………,,,,,,,,,,,,……Ο Γραμματέας

Μήττας Μιχάλης………………………Αναστάσιος Ξένος