Επαναφορά Αιτήματος για Κατάργηση των Υποχρεωτικών Παραστάσεων των Ασκούμενων Δικηγόρων

Ο αριθμός των παραστάσεων κατόπιν επανειλημμένων αιτημάτων μας έχει ήδη μειωθεί σταδιακά από τις 30 σε 10. Κατόπιν της υπ’ αρ. 1/5-2-2017 πρότασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως έγινε δεκτή από το ΔΣ της Ένωσης, επανέφερε το αίτημα για την πλήρη κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων. Αναλυτικά, χθές 10-2-2017 πρωτοκολλήθηκε στον ΔΣΘ το αίτημα υπό την ακόλουθη μορφή:

“Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων δικηγόρων στις δικηγορικές εξετάσεις καθορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και τους κατά τόπον αρμόδιους δικηγορικούς συλλόγους. Για την συμμετοχή στις δικηγορικές εξετάσεις περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης ως πρόσθετο απαραίτητο δικαιολογητικό παραμένει η έκδοση πιστοποιητικού παραστάσεων από το οποίο αποδεικνύεται η πραγματοποίηση ορισμένου αριθμού παραστάσεων από τον υποψήφιο.

Ο θεσμός αυτός κρίνεται από το σύνολο των συναδέλφων ασκούμενων δικηγόρων, αλλά και από την Ένωσή μας, ως εξαιρετικά γραφειοκρατικός, ανούσιος και παρωχημένος. Δεδομένων των πραγματικών συνθηκών στις οποίες πραγματοποιείται η άσκηση, όπου συχνά η παράσταση έγκειται σε μια απλή υπογραφή στις προτάσεις, την στιγμή που ο αριθμός των δικαστηρίων ανά δικηγόρο, ιδίως στους νεώτερους έχει μειωθεί δραματικά και άρα τα περιθώρια συμπλήρωσης του όποιου αριθμού είναι περιορισμένα, επανειλημμένα έχουμε αιτηθεί την κατάργησή τους ως υποχρεωτικών από τον ΔΣΘ. Άλλωστε είναι κοινή πεποίθηση ότι επιβαρύνουν τόσο τις υπηρεσίες του ΔΣΘ και των δικαστηρίων με φόρτο εργασίας όσο και τους υποψήφιους δικηγόρους οικονομικά.

Πέραν τούτων, οι παρατεταμένες αποχές που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016, λόγω αρχικά του νέου ΚΠολΔ και στην συνέχεια του ασφαλιστικού, με αυστηρότατο μάλιστα πλαίσιο είχαν ως συνέπεια να μην πραγματοποιούνται παραστάσεις καθιστώντας ιδιαιτέρως δυσχερή την συλλογή ακόμα και του ελάχιστου αριθμού παραστάσεων. Άλλωστε, πλέον ο διαγωνισμός διεξάγεται με ενιαίο τρόπο και σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δικηγόρων, καθιστώντας παράλογη την απαίτηση διαφορετικών δικαιολογητικών συμμετοχής μόνο για τους ασκούμενους της Θεσσαλονίκης.

Επειδή ο θεσμός των υποχρεωτικών παραστάσεων κρίνεται ιδιαίτερα γραφειοκρατικός, οικονομικά επιβαρυντικός και μη ουσιαστικός, ήδη δε αποτελεί αίτημα του συνόλου των ασκούμενων να καταργηθεί.

Επειδή λόγω εφαρμογής του νέου και ενιαίου πανελλαδικού διαγωνισμού δικηγόρων, η απαίτηση μόνο για τους ασκούμενους της Θεσσαλονίκης διαφορετικών δικαιολογητικών συμμετοχής αποτελεί αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση και έρχεται σε αντίθεση με το ενιαίο σύστημα.

Επειδή κατά το 2015 και το πρώτο εξάμηνο του 2016 ο δικηγορικός κλάδος βρέθηκε σε παρατεταμένες αποχές με ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο αδειών, η συλλογή των παραστάσεων κατέστη πρακτικά αδύνατη.

Αιτούμαστε την πλήρη και οριστική κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων, με ισχύ από την τρέχουσα, Α’ Εξεταστική Περίοδο 2017. Παρακαλούμε για την άμεση λήψη σχετικής απόφασης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του αιτήματος και της αβεβαιότητας που επικρατεί στους υποψήφιους.”

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………,,,,,,,,,,….,,……Ο Γραμματέας

Μήττας Μιχάλης……………………………Στέφανος Κρεμέτης