Επαναφορά Αιτήματος Καθορισμού Αμοιβών Ασκούμενων Δικηγόρων στον ΔΣΘ

Θεσσαλονίκη 31-10-2022,

Η Ένωσή μας, με το υπ’ αρ. 3209/6-7-2022 έγγραφό της προς το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έθεσε το ζήτημα καθορισμού της αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων, αιτούμενη τον προσδιορισμό αυτής σε ύψος αντίστοιχο του κατώτατου μισθού. Έως σήμερα το συγκεκριμένο θέμα δεν συζητήθηκε από τα αρμόδια όργανα του ΔΣΘ και ως εκ τούτου, αιτήθηκαμε την επαναφορά του στην ημερήσια διάταξη.

Κατόπιν σειράς επαφών μας με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, όπου θέσαμε το θέμα, σε συνάρτηση με τα συμπεράσματα του πρόσφατο Συνεδρίου Νέων Νομικών και της αντίστοιχης απόφασης στον ΔΣΑ, αναμένουμε την συζήτησή του στο ΔΣ του ΔΣΘ, στην οποία θα παραστούμε δια των εκπροσώπων μας, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα αυτονόητα.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………………Γιώργος Παπαγεωργίου