Ενίσχυση Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων για Κατάρτιση

Θεσσαλονίκη 3-4-2020,

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του προγράμματος «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID – 19» (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ), με την οποία ορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες για την ασύγχρονη κατάρτιση, με δαπάνη του ΕΣΠΑ. Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο.

Η συγκεκριμένη παροχή ΔΕΝ είναι το αντικείμενο της συλλογικής διεκδίκησης του κλάδου, ο οποίος απαξιώθηκε έτι περαιτέρω από την Κυβέρνηση με τον αποκλεισμό του από τις συνολικές παροχές. Με ρεαλισμό και υπερβαίνοντας τον διακηρυκτικό λαϊκιστικό τόνο, αναγνωρίζουμε ότι η παροχή αυτή συνεισφέρει πάντως στην άμεση κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, ενώ η διαδικασία που περιγράφεται στην προκήρυξη είναι απλή και ταχεία, χωρίς να περιλαμβάνει ουσιαστικές επιβαρύνσεις για τους συναδέλφους.

Επισημαίνουμε επίσης ότι για πρώτη φορά, κατόπιν συνεχών και οργανωμένων θεσμικών πιέσεων και επαφών της ΕΑΝΔιΘ από κοινού με όλες τις Ενώσεις Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά, προς τους δικηγορικούς συλλόγους και την Κυβέρνηση, οι ασκούμενοι συμπεριλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο και θα λάβουν την συγκεκριμένη παροχή. Κατ’ αυτό τον τρόπο δικαιώνεται το αίτημα της ΕΑΝΔιΘ για εξομοίωση των παροχών προς τους ασκούμενους δικηγόρους με τις αντίστοιχες των δικηγόρων. Για τους λόγους αυτούς οφείλουμε να συγχαρούμε όσους συνέβαλαν σε αυτήν, την μικρή αλλά υψηλού συμβολισμού, επιτυχία. Απαιτείται ωστόσο διευκρίνιση για το αν απαιτείται οι ασκούμενοι να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (λαμβάνοντας τον σχετικό ΚΑΔ). Την διευκρίνιση έχουμε ήδη ζητήσει επίσημα, με συναφές αίτημα να μην είναι αναγκαίο κριτήριο.

Είναι προφανές ότι η Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται με την ίδια ένταση στην διασφάλιση των υπολοίπων αναγκαίων παροχών προς τον κλάδο, ιδίως της ενίσχυσης των 800 ευρώ για τον Μάιο και η μείωση των μισθωμάτων.. Για τυχόν ερωτήσεις είμαστε στην διάθεσή σας και εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των προθεσμιών.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………..Ελένη Χατζηγιάννη