Ενημέρωση από Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 25-8-2017,

Κατόπιν του από 25-7-2017 αιτήματός μας προς το Υπ. Δικαιοσύνης και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Δικηγόρων της Α’ περιόδου 2017 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων ο επόμενος Διαγωνισμός Δικηγόρων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2017 και να προκηρυχθεί τουλάχιστον 40 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, ήτοι τον Σεπτέμβριο 2017.

Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης