Έναρξη συνεργασίας μεταξύ Ένωσης Σηματούχων Εταιρειών και Ένωσης Ασκουμένων Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Ασκουμένων Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και η Ε.ΣΗΜ.ΕΤ – Ένωση Σηματούχων Εταιρειών έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν τη θεμελίωση της συνεργασίας τους.

Η Ε.ΣΗΜ.ΕΤ – Ένωση Σηματούχων Εταιρειών ΑΜΚΕ, είναι η ένωση των εταιρειών παραγωγής αυθεντικών προϊόντων με σκοπό την καταπολέμηση των απομιμητικών προϊόντων σε οποιαδήποτε μορφή τους και κατηγορία. Η ένωση μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην ενημέρωση των καταναλωτών, υπουργείων, εμπορικών συλλόγων, διωκτικών αρχών κ.ο.κ., για την προάσπιση των δικαιωμάτων των νόμιμων δικαιούχων και ιδιοκτητών σημάτων, σχεδίων, κ.ο.κ.. Μέλη της αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες, με χρόνια παρουσία στα εμπορικά δρώμενα.

Η Ένωση Ασκουμένων Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης με καθημερινή συνδικαλιστική, επιστημονική και επαγγελματική παρουσία, με έμφαση στις αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας, της διαφάνειας και της συμμετοχής, αποτελεί τον θεσμικό φορέα έκφρασης των μελών της, ασκούμενων και νέων δικηγόρων της πόλης της Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή της ίδρυσής της το 2013. Λειτουργεί ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριους στόχους τη σύνδεση των ασκούμενων και των νέων δικηγόρων, την ενιαία διεκδίκηση των κοινών τους συμφερόντων την εκπροσώπηση των κοινών τους προσδοκιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική τους κατάρτιση.

Mε τη συνεργασία τους και με όπλα τη δραστηριοποίηση και την τεχνογνωσία τους στα εκάστοτε πεδία δραστηριοτήτων τους, οι δύο Ενώσεις θέτουν ως στόχο να συνδεθεί ο νέος νομικός της Θεσσαλονίκης με τον κόσμο των εταιρειών, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, σύσταση ομάδων εργασίας και κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.