Έκτακτη Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 2-7-2016

Θεσσαλονίκη 1-7-2016,

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ημερήσιας διάταξης, καλείται σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 2-7-2016. Θεματολογία:

  1. Εισήγηση για την υποβολή αναφοράς για την υπολειτουργία των υπηρεσιών ασύλου. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Εισήγηση για το αυξημένο ποσοστό φορολόγησης των τεκμαρτών εισοδημάτων. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
  3. Εισήγηση για την εξομοίωση των παροχών του ΤΥΔΘ προς τους ασκούμενους δικηγόρους με τις αντίστοιχες προς τους δικηγόρους. Εισηγήτρια Μαρία Βασλή.
  4. Εισήγηση για την αναθεώρηση του συστήματος της νομικής βοήθειας. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.

Ο Πρόεδρος……………………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………………………..Αναστάσιος Ξένος