Εισήγηση στον ΔΣΘ με της προτάσεις της ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ κατόπιν της πρόσφατης υιοθέτησης της πρότασης του ΔΣΘ από την Συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων να προετοιμασθεί η ΚΥΑ του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013 (η οποία αφορά σε ρυθμίσεις ζητημάτων της δικηγορικής άσκησης), αποτέλεσμα συνεχών πιέσεών μας, ενέκρινε ομόφωνα σε έκτακτη συνεδρίασή του την Πέμπτη 17-5-2018 το πλαίσιο προτάσεων της Ένωσης προς τον ΔΣΘ και την Ολομέλεια. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν το περίγραμμα του σχεδίου μας για την πλήρη αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης (“Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία“) συμπληρωμένες με συγκεκριμένα άμεσα μέτρα. Οι προτάσεις μας θα προωθηθούν από κοινού με τις αντίστοιχες ενώσεις της Αθήνας, του Πειραιά και της Ρόδου και περίληψή τους θα αναρτηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η εισήγηση έχει ως εξής:

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη.

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη 23-5-2018,

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 15-3-2018 συνεδρίασης ΔΣ του ΔΣΘ επί του υπ’ αρ. 1173/23-1-2018 αιτήματός μας περί των όρων απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων, ο ΔΣΘ προχωρά στην διαμόρφωση πρότασης για την αναθεώρηση της άσκησης. Συναφώς υποβάλλουμε το ακόλουθο πλαίσιο αιτημάτων, με συνημμένη την πλήρη πρότασή μας:

Η ΕΑΝΔιΘ κατά το έτος 2016 πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα με την συμμετοχή 326 ασκούμενων και νέων δικηγόρων από όλη την χώρα σχετικά με τα προβλήματα που παρατηρούν στον θεσμό της άσκησης και τις λύσεις που προτείνουν, ήλθε σε επαφή μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων, στην οποία συμμετέχει, με αντίστοιχες Ενώσεις από την Αγγλία, την Β. Ιρλανδία, τη Νορβηγία, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Πολωνία για την περιγραφή του εκεί ισχύοντος καθεστώτος και διεξήγαγε ευρύτατο διάλογο με συμμετοχή ασκούμενων δικηγόρων της Θεσσαλονίκης για την διαμόρφωση πλήρους πρότασης για την αναθεώρηση του θεσμού αυτού. Η πρόταση αυτή τελικώς εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔιΘ.

Οι προτάσεις μας κατανέμονται σε άμεσα υλοποιήσιμες (όπου δεν απαιτείται τροποποίηση του ν. 4194/2013 ή έκδοση ΚΥΑ) και μεσοπρόθεσμες (με έκδοση ΚΥΑ ή τροποποίηση του ν. 4194/2013). Συνοπτικά:

Ι. Άμεσα:

 1. Λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας του α. 14 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων ως μέσο διαλόγου και επίλυσης καθημερινών προβλημάτων.
 2. Αναβάθμιση των σεμιναρίων προετοιμασίας με χρονική επέκτασή τους ώστε να γίνουν ουσιαστικότερα και διαφανή και αντικειμενική επιλογή των διδασκόντων.
 3. Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εύρεσης γραφείου/ασκούμενου στην ιστοσελίδα του ΔΣΘ.
 4. Παροχή δωρεάν κωδικών NOMOS σε ασκούμενους δικηγόρους.
 5. Κατάργηση υποχρεωτικών παραστάσεων για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό Δικηγόρων.
 6. Επανενεργοποίηση της άσκησης στα δικαστήρια.
 7. Μεσολάβηση του ΔΣΘ στην εξεύρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την απασχόληση ασκούμενων δικηγόρων, κατά το παράδειγμα της Κύπρου.

ΙΙ. Μεσοπρόθεσμα:

 1. Διάσπαση του 18μηνού σε δύο κύκλους. Έξι μήνες εκπαίδευση – κατάρτιση σε πρακτικά δικηγορικά αντικείμενα και δώδεκα μήνες απασχόληση σε δικηγορικά γραφεία (ΚΥΑ α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013).
 2. Κατοχύρωση ελάχιστων όρων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και ωραρίου. Εποπτεία αυτών από την Επιτροπή Εποπτείας του κατά τόπο δικηγορικού συλλόγου (ΚΥΑ α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013).
 3. Διαμόρφωση εναλλακτικών μορφών άσκησης για ασκούμενους που αδυνατούν να εξεύρουν γραφείο για άσκηση και απευθείας εγγραφή ασκούμενων δικηγόρων στον ΔΣΘ (ΚΥΑ α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013).
 4. Αποσαφήνιση του νομικού χαρακτήρα της άσκησης (τροποποίηση σχετικών άρθρων Κώδικα Δικηγόρων).
 5. Καθιέρωση αντικειμενικού συστήματος ελέγχου επαγγελματικής επάρκειας για την έναρξη της άσκησης για αποφοίτους πανεπιστημίων εντός ΕΕ, μέσω γραπτών εξετάσεων (τροποποίηση σχετικών άρθρων Κώδικα Δικηγόρων).
 6. Αποσαφήνιση φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών διατάξεων (οικείες νομοθεσίες).
 7. Θεσμοθέτηση δυνατότητας απευθείας άσκησης σε συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές για την συμμετοχή στον οικείο διαγωνισμό (οικείες νομοθεσίες).

Η παρούσα πρόταση συνοδεύεται από

α. το αναλυτικό σχέδιο «Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία»,

β. τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας που διεξήχθη το 2016,

γ. τα κείμενα συμβολής ευρωπαϊκών ενώσεων νέων δικηγόρων,

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας εισήγησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΑΝΔιΘ με την από 30-1-2018 δήλωσή της προς τον ΔΣΘ έχει ορίσει ως τακτικό εκπρόσωπό μας στην Ειδική Επιτροπή Εποπτείας κατά στην Άσκηση, τον Μιχαήλ Μήττα (ΑΜΔΣΘ 11064, Πλ. Δημοκρατίας 12, τηλ. 6970057700) και αναπληρωματικό τον Ιωάννη Τρασανίδη (ΑΜΔΣΘ 11901, Ορφανίδου 2, τηλ. 6934040366).

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………Έλλη Μέλλιου”