Εισήγηση ΕΑΝΔιΘ σε σχέση με την πρόσβαση δικηγόρων στην Υπηρεσία Ασύλου

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/26-7-2018 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ υποβλήθηκε στις 31-7-2018 στο ΔΣ του ΔΣΘ η παρακάτω εισήγηση σε σχέση με την εξυπηρέτηση των συναδέλφων στην Υπηρεσία Ασύλου στην Θεσσαλονίκη:

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626, Θεσσαλονίκη.

Προς το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Θέμα: Πρόσβαση Δικηγόρων στην Υπηρεσία Ασύλου.                          

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2018

Σύμφωνα με το α. 1 παρ. του ν. 4375/2016 «στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λειτουργεί αυτοτελής υπηρεσία, με τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου», όπως η υπηρεσία αυτή έχει συσταθεί από το άρθρο 1 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 1954 περί της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών». Στην Θεσσαλονίκη λειτουργεί σήμερα Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου και Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, τα οποία ασκούν τις ως άνω αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με το α. 44 του ν. 4375/2016 «οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να συμβουλεύονται με δαπάνη τους δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο σε θέματα σχετικά με την αίτησή τους».

Σύμφωνα με το α. 1 του ν. 4194/2013 «1. Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου. 2. Περιεχόμενο του λειτουργήματος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή του σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή».

Σύμφωνα με το α. 34 του ν. 4194/2013 «1. ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται να απολαμβάνει του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο λειτούργημά του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης. 2. Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Κατά την παρουσία συνηγόρων στα πλαίσια εκπροσώπησης εντολέων τους ενώπιον του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης έχουν παρατηρηθεί τα εξής φαινόμενα:

  1. Ουδεμία προτεραιότητα εξυπηρέτησης δεν παρέχεται σε δικηγόρους που παρίστανται στα πλαίσια των καθηκόντων τους, παρά την ιδιότητά τους ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης. Το αποτέλεσμα είναι οι συνήγοροι προσέρχονται στο ΠΓΑ να αναγκάζονται να αναμένουν για άγνωστο χρόνο (δεν υφίστανται αριθμοί προτεραιότητας), ο οποίος συχνά αγγίζει τις 5 – 6 ώρες.
  2. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, παρά την παρουσία των εξυπηρετούμενων πολιτών μετά του πληρεξουσίου συνηγόρου τους, επιμένουν να τους ενημερώνουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας για την δυνατότητά τους να λάβουν δωρεάν νομική εκπροσώπηση αλλά και για το ότι ο συνήγορός τους δεν είναι απαραίτητος, παραβιάζοντας το δικαίωμα επιλογής συνηγόρου.
  3. Η μεταχείριση των δικηγόρων είναι εν γένει απαξιωτική, με τους χώρους στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος και αναμονή τους να είναι είτε υπαίθριοι και εκτεθειμένοι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες είτε εντός εξαιρετικά μικρού χώρου μαζί με δεκάδες αιτούντες άσυλο να στοιβάζονται εντός του για να προστατευθούν.
  4. Συχνά στελέχη της Υπηρεσίας έχουν αναφερθεί απαξιωτικά στον θεσμό του δικηγόρου, κάνοντας λόγο για «άγρα πελατών», την στιγμή όμως που εκείνοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι τόσο για την πολύωρη αναμονή των συνηγόρων στον περίβολο της Υπηρεσίας όσο και για τις άθλιες συνθήκες (μη) εξυπηρέτησης των αιτούντων άσυλο από την Υπηρεσία.

Επειδή η συμπεριφορά της Υπηρεσίας προς του συνηγόρους είναι κατά κανόνα απαξιωτική και έρχεται σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το δικηγορικό λειτούργημα.

Επειδή το έργο των δικηγόρων να εκπροσωπούν επαρκώς και αποτελεσματικά τους εντολείς τους, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερές.

Για τους λόγους αυτούς

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Να προχωρήσει άμεσα ο ΔΣΘ σε διαμαρτυρία και ενημέρωση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το δικηγορικό λειτούργημα.

Εφόσον η κατάσταση δεν βελτιωθεί να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς απόδοση ευθυνών για την παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Να διανεμηθεί η παρούσα στα μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ.

Με τιμή,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………..Ελένη Χατζηγιάννη”