Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τα νέα μέτρα – Περιλαμβάνεται η μείωση μισθώματος και στήριξη δικηγόρων

Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68/20-3-2020) στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα έκτακτα μέτρα στήριξης των δικηγόρων λόγω της πανδημίας του COVID – 19. Στα μέτρα περιλαμβάνονται μείωση ενοικίου για την επαγγελματική έδρα ύψους 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και έκτακτη καταβολή ποσού 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Προϋπόθεση υπαγωγής για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι να εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες του α. 2 ν. 4387/2016, ήτοι:

– Αυτοτελώς απασχολούμενοι: τα πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ.

– Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ“.

Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι στον ΕΤΑΑ που ασκούν επάγγελμα (έναρξη επιτηδεύματος στην ΔΟΥ – ΚΑΔ 6910, 8423 και  οι υποκωδικοί τους).

Υπενθυμίζουμε ότι έχει ανακύψει το ζήτημα της υπαγωγής των ασκούμενων δικηγόρων στα έκτακτα ευνοϊκά μέτρα, οι οποίοι έως σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν είναι δικαιούχοι. Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, από κοινού με την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθήνας, έχει ήδη απευθυνθεί στα συναρμόδια Υπουργεία για την ρητή συμπερίληψη των ασκούμενων δικηγόρων στα ως άνω μέτρα. Παράλληλα, έχουμε απευθυνθεί και στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ώστε να εξευρεθούν εναλλακτικοί τρόποι στήριξης των ασκούμενων δικηγόρων, σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το κύριο αίτημά μας από την Κυβέρνηση.

Αναλυτικά η κρίσιμη ΚΥΑ είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο (μέσω της ενημερωτικής ιστοσελίδας lawspot.gr).