Διήμερο Συνέδριο ΕΑΝΔιΘ – ELSA: “Ατομικές και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις:Εθνικές και Ευρωπαϊκές Προκλήσεις”