Διαμαρτυρία της Ένωσης για τη συνδρομή των νέων δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Η ΕΑΝΔιΘ, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ, κατέθεσε την κάτωθι διαμαρτυρία ενώπιον του ΔΣ του ΔΣΘ, σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην επιστροφή της ετήσιας συνδρομής των δικηγόρων που εγγράφηκαν εντός του 2020. Το έγγραφο έχει ως εξής:

Θεσσαλονίκη 1/9/2020

Όπως γνωρίζετε, εξαιτίας του επιβληθέντος κλεισίματος των δικαστηρίων κατά τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο 2020, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας επιστροφής της ήδη καταβληθείσας ετήσιας συνδρομής των δικηγόρων από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικώς από την δυνατότητα αυτή εξαιρέθηκαν οι δικηγόροι που εγράφησαν το έτος που διανύουμε, με την αιτιολογία πως αντιμετωπίζεται λογιστικό πρόβλημα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες με μία πράξη δικηγόροι κατέβαλαν τόσο το ποσό της ετήσιας συνδρομής όσο και το ποσό της εγγραφής τους προς το Δικηγορικό Σύλλογο.

Σε συνάντηση μας με τον πρόεδρο του ΔΣΘ κ. Κουτσοχήνα στις 13/7/2020, ενημερώσαμε τον κ. Πρόεδρο επί του θέματος και δεσμεύτηκε να επιλυθεί τάχιστα το τεχνικό αυτό πρόβλημα. Μέχρι και την κατάθεση της παρούσης, την 1/9/2020, δεν έχει επιλυθεί το θέμα, ένα θέμα ευαίσθητο για τον νέο δικηγόρο που σε αυτό το δύσκολο γενικώς κλίμα κάνει τα πρώτα του βήματα στην ενεργή δικηγορία.

Κατά συνέπεια,

Α) Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τη μη επίλυση του ζητήματος.

Β) Ζητάμε να επιστραφεί από τον ΔΣΘ η ετήσια εισφορά σε όσους το έχουν αιτηθεί.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Παύλος Σαλονικίδης