Δελτίο τύπου της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τις ανακοινώσεις του Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με την άρση της αναστολής των δικαστηρίων

Θεσσαλονίκη 5-5-2020,

Κατά την από 4-5-2020 συνέντευξη τύπου του ΕΟΔΥ, όπου παρέστη και ο Υπ. Δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε πρόγραμμα επανέναρξης λειτουργίας των Δικαστηρίων, με σταδιακή επανέναρξη των διαδικασιών και λειτουργιών έως τις 15 Ιουνίου 2020. Θεωρώντας δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος προγραμματισμός έχει λάβει υπόψη τις επιστημονικές οδηγίες και θα εφαρμοστεί με την λήψη μέτρων που προτείνει ο ΕΟΔΥ και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, επισημαίνουμε:

Τυχόν επέκταση της έγγραφης διαδικασίες στις υπόλοιπες διαδικασίες της πολιτικής δικαιοσύνης (εργατικά, οικογενειακά, αυτοκίνητα κλπ) δεν είναι νομικά και δικαιοπολιτικά ανεκτή εφόσον έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ακόμα και προσωρινά. Οι διαδικασίες αυτές κατά την συζήτησή τους προβλέπουν την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο προκειμένου να διασφαλισθεί αφενός η πληρότητα των αποδεικτικών μέσων των διαδίκων, αφετέρου η ποιότητα του δικαστικού ελέγχου τους ως αποδεικτικών μέσων. Ιδίως στις συγκεκριμένες διαδικασίες, το δικαίωμα άμεσης εξέτασης μαρτύρων στο δικαστήριο διατηρήθηκε ακριβώς διότι εύλογα κρίθηκε η ότι τα δύο μέρη δεν έχουν πάντα ισότιμη δυνατότητα απόδειξης αποκλειστικά με έγγραφα (πχ εργαζόμενοι, ζημιωθέντες σε αυτοκινητικά, σύζυγοι). Οι ένορκες βεβαιώσεις άλλωστε, ως συνταχθείσες και υπογραφείσες πριν την δίκη, έχουν πανθομολογουμένως μικρότερη αποδεικτική ισχύ από την άμεση εξέταση του μάρτυρα από όλους τους διαδίκους και τον δικαστή.

Το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα επί της ουσίας παρατείνει την αναστολή των δικαστηρίων και για όλο τον μήνα Μάιο. Κατ’ αποτέλεσμα, η εν τοις πράγμασι αναστολή λειτουργίας των δικηγορικών γραφείων παρατείνεται και για τον μήνα αυτό. Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι παραμένουν πληττόμενοι και πρέπει να τύχουν της σχετικής προστασίας, περιλαμβανομένων των μειώσεων μισθωμάτων, αναστολών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και ασφαλώς της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης. Ιδιαίτερα ως προς την τελευταία, επισημαίνουμε ότι τελικώς οι δικηγόροι, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους σημαντικά πληττόμενους κλάδους, έλαβαν ποσό μειωμένο κατά 200 ευρώ τον μήνα Απρίλιο και μάλιστα με σημαντική καθυστέρηση, χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία.

Για τους λόγους αυτούς:

  1. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας με οποιοδήποτε μέτρο υποχρεωτικής κατάργησης της προφορικής διαδικασίας στις υπόλοιπες κατηγορίες διαφορών της πολιτικής δικαιοσύνης.
  2. Διεκδικούμε την άμεση συμπερίληψη των δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων στα οικονομικά μέτρα για τον μήνα Μάιο και ιδιαίτερα την μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών χώρων, την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………….Ελένη Χατζηγιάννη