Δελτίο Τύπου: Συνάντηση Προέδρου ΕΑΝΔιΘ με το νέο Πρόεδρο ΔΣΘ

Την Τρίτη 22/2/2022 έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ του Προέδρουτου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρη Φινοκαλιώτη και του Προέδρου της ΕΑΝΔΙΘ κ. Γιάννη Τρασανίδης στα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου. Η πρώτη αυτή θεσμική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα και κοινός τόπος των δύο διοικήσεων αποτέλεσε η κοινή προσπάθεια να μπουν στέραιες βάσεις για μια διαρκή και παραγωγική συνεργασία μεταξύ των δύο συλλόγων στα θέματα που άπτονται των ασκούμενων και νέων δικηγόρων. Στον νέο Πρόεδρο του ΔΣΘ τέθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής ζητήματα :

-Η ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης του Δικηγορικού Συλλόγου που θα επιλαμβάνεται των θεμάτων άσκησης και Διαγωνισμού Δικηγόρων, όπως ορίζεται στον Κώδικα Δικηγόρων. Συνδυαστικά συζητήθηκαν τα θέματα του θεσμού της Άσκησης και του Διαγωνισμού Δικηγόρων, της συνδιοργάνωσης των σεμιναρίων για τον Διαγωνισμό Δικηγόρων και της κατάργησης της υποχρέωσης έκδοσης του πιστοποιητικού παραστάσεων.

-Αναδείχθηκε το ζήτημα του προγράμματος ΕΣΠΑ για την άσκηση δικηγόρων στο Δικαστικό Μέγαρο υπό το φως όλων των προβλημάτων (έγκαιρης πληρωμής, αδειών, επαρκούς ενημέρωσης κ.α.) που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα κατά την εφαρμογή του προγράμματος και σε συνδυασμό με σχετικό αίτημα που θα καταθέσει προσεχώς η ΕΑΝΔιΘ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον φορέα του ΕΣΠΑ.

-Συζητήθηκε κοινός τρόπος δράσης προς τον αρμόδιο φορέα, ούτως ώστε να επεκταθεί το επίδομα μητρότητας, που λαμβάνουν από το ΤΥΔΘ μόνο οι συναδέλφισσες δικηγόροι, και σε ασκούμενες δικηγόρους, καθώς και η επέκταση της δυνατότητας αναστολής ή/και μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για έγκυες δικηγόρους κάτω της πενταετίας.

-Σημειώθηκαν τα προβλήματα που αφορούν στους συναδέλφους με αναπηρία, ως προς την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες και το Δικαστικό Μέγαρο, καθώς και η προτεραιοποίηση τους για τις υφιστάμενες θέσεις άσκησης εντός του Συλλόγου και του Κτηματολογίου, ενώ υπήρξε και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων ως προς τη γενικότερη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος από συναδέλφους ΑΜΕΑ.

-Επισημάνθηκε το ζήτημα των αγγελιών ασκούμενων και νέων συνεργατών, όπου επαναφέρθηκε η πάγια πρόταση της Ένωσης για εκσυγχρονισμό του συστήματος ανάρτησης αγγελιών του Συλλόγου, με τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας αγγελιών στην ιστοσελίδα της Ένωσης, όπου και θα καθορίζονται επακριβώς το όνομα του γραφείου/δικηγόρου, το ωράριο απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης και η αμοιβή.

-Επαναδιατυπώθηκε το αίτημα της ΕΑΝΔιΘ ως προς το πάρκινγκ του συλλόγου, για επέκταση της δυνατότητας δοσοποίησης καταβολής του κομίστρου για τους νέους δικηγόρους, όπως και την περίπτωση μείωσης αυτού.

-Τέλος, ζητήθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας παροχής κωδικών Νόμος στους ασκούμενους δικηγόρους.

Στα περισσότερα ζητήματα, στα οποία θα ανακοινωθούν οι σχετικές δράσεις και αποφάσεις του Συλλόγου το αμέσως επόμενο διάστημα, διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων και πρόθεση δημιουργίας κοινού μετώπου στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των επαγγελματικών προβλημάτων των ασκούμενων και νέων δικηγόρων, ενώ υπήρξε και εκατέρωθεν δέσμευση για συνέχιση της θεσμικής επικοινωνίας των δύο Συλλόγων.