Δελτίο Τύπου σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για τον ΕΦΚΑ

Θεσσαλονίκη 11-10-2019,

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις 1880, 1882, 1888, 1889, 1890 και 1891/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακύρωσης φορέων (μεταξύ τους και οι δικηγορικοί σύλλογοι) κατά διατάξεων του ν. 4387/2016 (ΕΦΚΑ). Μεταξύ των προσβαλλόμενων διατάξεων βρίσκονταν και εκείνες που αφορούσαν την συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα, την σύνδεση των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων με το εισόδημά τους και το ποσοστό υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλουν οι αυτοαπασχολούμενοι.

.Επί των κρίσιμων αυτών ζητημάτων, οι σχετικές διατάξεις του ΕΦΚΑ κρίθηκαν συνταγματικές ως προς την υπαγωγή όλων των κατηγοριών ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων) σε έναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και την εισαγωγή τρόπου υπολογισμού των εισφορών τους επί τη βάσει του εισοδήματός τους. Αντισυνταγματική, για λόγους που εδράζονται στην αρχή της ισότητας, κρίθηκε διαφορά του ποσοστού που καταβάλλουν μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, δεδομένου ότι οι πρώτοι καταβάλλουν ποσοστό 6,67% από το εισόδημά τους (13,33% καταβάλλουν οι εργοδότες) για την σύνταξη, ενώ οι δεύτεροι καταβάλλουν ποσοστό 20%. Αντίστοιχη διαφορά, υπάρχει και στον κλάδο ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη.

Είναι σαφές, ότι οι αποφάσεις αυτές του ΣτΕ καταρρίπτουν απόλυτα την επιχειρηματολογία της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων κατά της σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα, όπως την προέβαλαν κατά τις αποχές του 2016 και δικονομικά με την αίτηση ακύρωσής τους. Οποιαδήποτε δε ερμηνεία, περί «νίκης της Ολομέλειας» στην δίκη για τον ΕΦΚΑ, είναι εμφανέστατα αναληθής, δεδομένου ότι μόνο μια εκ των αιτιάσεών της έγινε δεκτή, με το υπόλοιπο σύστημα να διασώζεται.

Πέραν όμως της νομιμότητας, η απόφαση διασώζει στην ουσία του ένα μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης το οποίο είναι ευνοϊκότερο για τους επαγγελματίες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα, με τις επιφυλάξεις που ως Ένωση έχουμε διατυπώσει στο παρελθόν (παροχή έκπτωσης σε νέους ασφαλισμένους, ανάγκη μείωσης του συνολικού ύψους εισφορών, άρση ανώτατου και κατώτατου ορίου εισοδήματος για υπολογισμό εισφορών). Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, ιδίως εκείνη προήγε η Ολομέλεια και φαίνεται ότι θέλει να επαναφέρει, με σύστημα κλιμάκων εισφορών, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, θα οδηγήσει σε επιβολή εισφορών επί ανύπαρκτης βάσης, εξάντληση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων επ’ ωφελεία των υψηλότερων και τελικά μείωση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών, όπως όλοι θυμόμαστε για τα ισχύοντα έως το 2016. Επί παραδείγματι, δικηγόρος με 9 έτη δικηγορίας και εισόδημα 5.000 ευρώ (καθαρά + εισφορές προηγούμενου έτους), με το σύστημα του ΕΦΚΑ καλείται να πληρώσει περίπου 2.700 ευρώ (ετησίως), ενώ με το σύστημα των κλιμάκων που ίσχυε πριν το 2016 θα καλούταν να καταβάλει ποσό 3.200 ευρώ. Αντίθετα, δικηγόρος με 9 έτη δικηγορίας και εισόδημα 50.000 ευρώ (καθαρά + εισφορές προηγούμενου έτους), με το σύστημα του ΕΦΚΑ καλείται να πληρώσει 19.250 ευρώ (ετησίως), ενώ με το σύστημα των κλιμάκων που ίσχυε πριν το 2016 θα κατέβαλε ποσό επίσης 3.200 ευρώ. Τέλος, δικηγόρος με 15 έτη δικηγορίας και εισόδημα 5.000 ευρώ (καθαρά + εισφορές προηγούμενου έτους), με το σύστημα του ΕΦΚΑ καλείται να πληρώσει περίπου 2.700 ευρώ (ετησίως), ενώ με το σύστημα των κλιμάκων που ίσχυε πριν το 2016 θα καλούταν να καταβάλει ποσό 4.100 ευρώ. Κατά συνέπεια, ο νέος (με ΕΦΚΑ) τρόπος υπολογισμού εκτός από νόμιμος είναι και δικαιότερος.

Για τους λόγους αυτούς, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας με οποιαδήποτε πρόταση της Ολομέλειας ή της Κυβέρνησης για τροποποίηση των διατάξεων του ΕΦΚΑ στην κατεύθυνση της αποσύνδεσης των εισφορών με το εισόδημα. Καλούμε την Ολομέλεια να καλέσει άμεσα διαβούλευση όλων των επαγγελματικών φορέων ώστε να υποβληθεί πρόταση για τροποποίηση της κριθείσας ως αντισυνταγματικής διάταξης και μόνον αυτής.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………..Ελένη Χατζηγιάννη