Δελτίο Τύπου ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση της Δικηγορικής Άσκησης

Θεσσαλονίκη 22-5-2018,

Προκειμένου να αποκτήσει ένας απόφοιτος νομικής την δικηγορική ιδιότητα, οφείλει να πραγματοποιήσει, για ένα χρονικό διάστημα διάρκειας τουλάχιστον 18 μηνών, δικηγορική άσκηση. Ο θεσμός της δικηγορικής άσκησης διέπεται από το νομικό πλαίσιο που είχε τεθεί με το νομοθετικό διάταγμα 3026/1954 (παλαιός Κώδικας Δικηγόρων) και το οποίο μεταφέρθηκε ουσιαστικά αυτούσιο στο ν. 4194/2013 (ισχύων Κώδικας Δικηγόρων). Το θεσμικό αυτό πλαίσιο είναι ασαφές, απαρχαιωμένο και δημιουργεί συνθήκες εκμετάλλευσης των ασκούμενων δικηγόρων.

Συγκεκριμένα σήμερα οι ασκούμενοι δικηγόροι:

– δεν αμείβονται ή (στην καλύτερη περίπτωση) υποαμείβονται λαμβάνοντας ποσά που σπάνια υπερβαίνουν τα 200 – 300 ευρώ τον μήνα.

– καλούνται να εργασθούν σε εξαντλητικά ωράρια, με την υπέρβαση του οκταώρου και του πενθημέρου να αποτελούν κανόνα.

– παρ’ όλα τα ανωτέρω καλούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

– συχνά (ιδίως κατά την περίοδο της κρίσης) αδυνατούν να εξεύρουν γραφείο για άσκηση.

– συχνά στην πράξη η άσκηση δεν λειτουργεί ως μαθητεία αλλά ως κάλυψη θέσεων βοηθητικού προσωπικού με μειωμένο κόστος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο εν τοις πράγμασι αποκλεισμός τους από το δικηγορικό επάγγελμα, η φυγή τους στο εξωτερικό ή απασχόλησή τους σε άλλους κλάδους ή εργασίες.

Η ΕΑΝΔιΘ από το 2016 διεκδικεί ενεργά την ανάληψη των νόμιμων ενεργειών (έκδοση ΚΥΑ, τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων) από τους δικηγορικούς συλλόγους και το Υπ. Δικαιοσύνης για την πλήρη αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης. Για τον λόγο αυτόν μάλιστα έχουμε διαμορφώσει πλήρη πρόταση με τίτλο «Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία» και στόχο τον εκσυγχρονισμό του θεσμού, την διασφάλιση θεμελιωδών συμφερόντων των ασκούμενων δικηγόρων και την εναρμόνιση με τα ισχύοντα στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μεταξύ άλλων, διεκδικούμε:

– Διασφάλιση ελάχιστων αμοιβών και λοιπών όρων απασχόλησης.

– Δημιουργία εναλλακτικών μορφών άσκησης.

– Αναβάθμιση με στόχο την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων.

– Εποπτεία της συνολικής λειτουργίας από τους δικηγορικούς συλλόγους.

– Σειρά παροχών προς ασκούμενους δικηγόρους.

Επιτέλους, η Συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αποδέχθηκε την έναρξη συνομιλιών. Η ΕΑΝΔιΘ, μαζί με τις υπόλοιπες ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων Αθήνας, Πειραιά και Ρόδου, θα συμμετάσχει ενεργά στον διάλογο με άξονα την ανωτέρω πρότασή και τις βασικές διεκδικήσεις μας.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………….Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………….Έλλη Μέλλιου