Δελτίο Τύπου για την Ίδρυση Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ενώσεων Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 19-10-2016,

Έναν χρόνο μετά την αρχική δέσμευση των προέδρων της ΕΑΝΔΑ, Κυριακής Σταμαδιάνου, και της ΕΑΝΔιΘ, Μιχάλη Μήττα, για ίδρυση πανελλαδικής ένωσης, η οποία θα στοχεύει στην καλύτερη συνεργασία των ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων ανά την επικράτεια και την ανάδειξη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, το όραμα έγινε πραγματικότητα.

Η από κοινού ομολογημένη επιθυμία για ενιαία και ισχυρή φωνή των νέων συναδέλφων αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη όλων των εμπλεκόμενων στην διαδικασία και ιδίως των μετέπειτα προέδρων της ΕΑΝΔΑ, Αλέξανδρου Μαντζούτσου και Λάμπρου Αδάμου, και του προέδρου του ΣΝΑΔΠ, Απόστολου Κόντου. Πρωτίστως όμως, εκφράστηκε η κοινή επιθυμία όλων των νέων συναδέλφων για συνεργασία και κοινή δράση σε όσα μας ενώνουν, πέρα από αναχρονιστικούς μικροπολιτικούς και συνδικαλιστικούς διαχωρισμούς.

Σήμερα, οι τρεις μεγαλύτερες ενώσεις της χώρας, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και του Πειραιά, συνυπέγραψαν κανονισμό λειτουργίας Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου, το οποίο θα στοχεύει στην πανελλαδική εκπροσώπηση των νέων δικηγόρων αλλά και στην διοργάνωση ετήσιου πανελλήνιου συνεδρίου ασκουμένων και νέων δικηγόρων.

Ταυτόχρονα, καλούμε τους νέους συναδέλφους ανά την Ελλάδα σε οργάνωση κατά τόπους ενώσεων και σε συμμετοχή στις διεργασίες του Πανελλαδικού Συντονιστικού, με στόχο να διασφαλισθεί ότι πραγματικά έχουμε λόγο όλοι.

Η σημερινή κοινή πράξη των τριών ενώσεων, είναι μόνο η αρχή!

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………….Στέφανος Κρεμέτης