Επιστολή ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την Πρόσληψη Νομικών σε Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, επανέφερε το πάγιο αίτημα του κλάδου περί κατά προτεραιότητα πλήρωση των οργανικών θέσεων στα δικαστήρια της χώρας με αποφοίτους νομικής. Η σχετική επιστολή μας προς τον Υπ. Δικαιοσύνης έχει ως κάτωθι: "Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Όπως γνωρίζετε, για την πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, απαραίτητη καθίσταται η κατοχή τουλάχιστον κάποιου πτυχίου ΑΕΙ. Οι αρμοδιότητες των

Διαβάστε Περισσότερα

Γενικός Σχεδιασμός – Πλαίσιο Λειτουργίας και Δράσεων ΕΑΝΔιΘ 2020 – 2022

Θεσσαλονίκη 6-7-2020 Το προηγούμενο διάστημα ο δικηγορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης και το πιο ζωντανό κομμάτι του, οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι της πόλης βίωσαν λόγω των διαρκών νομοθετικών αλλαγών που μας αφορούσαν άμεσα και της πανδημίας μια δύσκολη και επώδυνη πραγματικότητα, με μη αναστρέψιμα για πολλούς

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 3-7-2020

Θεσσαλονίκη 3-7-2020, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη: 1. Ενημέρωση Προέδρου. 2. Ενημέρωση οικονομικών δεδομένων και οικονομικός σχεδιασμός. Εισηγητές: Γ. Τρασανίδης- Νικολέτα Σπυροπούλου. 3. Σχεδιασμός θητείας 2020-2022. Εισηγητής: Γ. Τρασανίδης. 4. Αίτημα σχετικά με τους διαγωνισμούς πλήρωσης θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 3-7-2020

Θεσσαλονίκη 1-7-2020, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 03-07-2020 και ώρα 16:00 στην έδρα της Ένωσης. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Ενημέρωση οικονομικών δεδομένων και οικονομικός σχεδιασμός. Εισηγητές Γ. Τρασανίδης- Νικολέτα Σπυροπούλου. Σχεδιασμός θητείας 2020-2022. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Αίτημα σχετικά με τους διαγωνισμούς πλήρωσης θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ. Υπενθυμίζεται ότι

Διαβάστε Περισσότερα

Συνάντηση ΕΑΝΔιΘ με Υφυπ. Δικαιοσύνης

Θεσσαλονίκη 25-6-2020, Την Τετάρτη 24-6-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΑΝΔιΘ με το επιτελείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, κ. Δ. Κράνη. Δεδομένης της μεταβατικής περιόδου στην διοίκησή μας, στην συνάντηση παρέστη αντιπροσωπεία του απερχόμενου και του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η ειλικρινής διάθεση συνεργασίας από αμφότερες τις πλευρές. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης έθεσαν ως

Διαβάστε Περισσότερα

Aίτημα σχετικά με την λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 25/06/2020, Η Ένωση, κατόπιν έκτακτης ομόφωνης απόφασης του ΔΣ, κατέθεσε το κάτωθι έγγραφο στον ΔΣΘ, προκειμένου να παρέμβει για την βελτίωση των συνθηκών στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης. "Όπως γνωρίζετε, οι δημόσιες υπηρεσίες, μετά το τέλος της καραντίνας, άνοιξαν σταδιακά και περιορισμένα, με τα κτηματολογικά γραφεία να ανοίγουν με ραντεβού για την πραγματοποίηση έρευνας μέσω υπολογιστή και μεγάλους χρόνους αναμονής

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 19-6-2020

Θεσσαλονίκη 20-6-2020, I. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκούμενων συνήλθε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:30 στη Θεσσαλονίκη, με ημερήσια διάταξη: Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων κατόπιν των από 11 – 06 – 2020 αρχαιρεσιών. Σχεδιασμός θητείας 2020 – 2021. II. Έγκριση νομιμότητας της συνεδρίασης Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της  συνεδρίασης της από 16/06/2020, η

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 19-6-2020

Θεσσαλονίκη 16-6-2020, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 19-6-2020. Θεματολογία: Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων κατόπιν των από 11-6-2020 αρχαιρεσιών. Σχεδιασμός θητείας 2020 - 2021. Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ Ο Συγκαλών Παπαγεωργίου Γεώργιος

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΕΑΝΔιΘ 2020

Θεσσαλονίκη 12-6-2020, Την Πέμπτη 11-6-2020 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της ΕΑΝΔιΘ με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης. Η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από την μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία της Ένωσης τόσο από ασκούμενους όσο και από νέους δικηγόρους, καθώς και από πληθώρα νέων εγγραφών. Συνολικά ψήφισαν 341 συνάδελφοι. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 339 και βρέθηκαν

Διαβάστε Περισσότερα

Απολογισμός θητείας Δ.Σ. ΕΑΝΔιΘ διετίας 2018 – 2020

Σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ και με την υπ' αρ. 1/4-6-2020 απόφασή του, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο κάτωθι απολογισμός θητείας, ο οποίος εισάγεται προς ψήφιση στην από 4-6-2020 εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση: Ι. Σε συνδικαλιστικό επίπεδο: Εισηγηθήκαμε τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δικηγόρων στην Υπηρεσία Ασύλου Θεσσαλονίκης μέσω του Δ.Σ.Θ., μετά την ενημέρωσή μας για τις κωλυσιεργίες που παρατηρούνται

Διαβάστε Περισσότερα