Κάνουμε το επόμενο βήμα

Όταν το 2013 μια παρέα ασκούμενων ή έστω λίγων μηνών δικηγόρων αποφάσιζε να ιδρύσει την Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, ήξερε καλά πιο ήταν το πρόβλημα. Συνθήκες έντονης εργασιακής εκμετάλλευσης, καμία επαγγελματική ευκαιρία

Διαβάστε Περισσότερα

Έχουμε Λόγο και Ρόλο

Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Βρισκόμαστε στον πυρήνα μιας γενικότερης κρίσης, οι συνέπειες της οποίας πλήττουν ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Ιδιαίτερα, δε, οι νέοι επιστήμονες, που επέλεξαν συνειδητά να επενδύσουν το μέλλον τους στην

Διαβάστε Περισσότερα

Τρίτο Τεύχος Περιοδικού ΕΑΝΔιΘ Lexις – Υποβολή Άρθρων

Η έκδοση του 3ου τεύχους του περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ, "Lexις", έχει μπει ήδη σε τροχιά, με θέμα αυτή τη φορά την προβληματική επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Καλούμε λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν είτε άρθρο είτε

Διαβάστε Περισσότερα

Προτάσεις για τον Θεσμό της Άσκησης από την Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Ρόδου

Η υπό ίδρυση Ένωση ασκουμένων και νέων δικηγόρων Ρόδου χαιρετίζει την πανελλαδική προσπάθεια αναμόρφωσης του θεσμού της δικηγορικής άσκησης. Ο θεσμός της άσκησης χρήζει άμεσης μεταρρύθμισης καθώς όχι μόνο επιβραδύνει την επαγγελματική εξέλιξη των νέων πτυχιούχων αλλά επίσης αποτελεί τροχοπέδη στην

Διαβάστε Περισσότερα

Άσκηση υπό Νέες Βιώσιμες και Αξιοπρεπείς Συνθήκες

Ως δικηγόροι και ασκούμενοι του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας χαιρετίζουμε την προσπάθεια που γίνεται πανελλαδικά για την αναμόρφωση του θεσμού της δικηγορικής άσκησης καθώς θεωρούμε πως αποτελεί αναγκαιότητα της εποχής να γίνουν  βασικές τομές στο θεσμό προς βελτίωσή του. Η εν εξελίξει

Διαβάστε Περισσότερα

Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία

Η δικηγορική άσκηση αποτελεί θεσμό ασαφή νομικά και επισφαλή οικονομικά και επαγγελματικά. Παρά τις όποιες μικρές τροποποιήσεις, οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων ουδέποτε εξετάσθηκαν σε βάθος προκειμένου να προσαρμοσθούν στις σύγχρονες ανάγκες της Δικαιοσύνης και της αγοράς εργασίας. Στα πλαίσια

Διαβάστε Περισσότερα

Αλλάζουμε όσα είναι στο χέρι μας

Από τη μία, γνωρίζουμε, υποτίθεται, τα αίτια που οδήγησαν το δικηγορικό επάγγελμα στο σημερινό τέλμα, από την άλλη, όμως, σήμερα ακόμη εισάγονται στις Νομικές Σχολές της χώρας πολλοί περισσότεροι επιτυχόντες από ότι μπορούν ποτέ να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Η

Διαβάστε Περισσότερα

Δικηγορική Άσκηση: Προτάσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασκουμένων, την αρμονική μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας, και την ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου της δικαιοσύνης

Προοίμιο             Μετά την ορκωμοσία, την πανηγυρική (και με την τεχνική και με την πραγματική έννοια του όρου) τελετή για την απόκτηση πτυχίου, ακολουθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος και κάθε νομικού επαγγέλματος

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ LEXις – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έφτασε και πάλι η στιγμή για την δική σας συμμετοχή στο περιοδικό μας. Περιμένουμε τα άρθρα σας ή σχολιασμό απόφασης για το δεύτερο τεύχος του Lexις!! Σε αυτή του την έκδοση, στοχεύει στην ανάλυση της παρακάτω θεματικής: "Το Διαδίκτυο. Νομικές προεκτάσεις

Διαβάστε Περισσότερα

Μια απλή πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών της άσκησης των υποψήφιων δικηγόρων

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασκούμενοι δικηγόροι είναι γνωστά. Τρέξιμο για την εύρεση ασκούντα δικηγόρου, χαμηλές ή μηδενικές αμοιβές, ενασχόληση με τις πιο άχαρες και βαρετές πλευρές του επαγγέλματος. Οι ασκούμενοι συνήθως αποδέχονται τα παραπάνω καθώς η υποχρεωτικότητα της άσκησης για

Διαβάστε Περισσότερα