Καταγγελία για Αγγελία που Ζητά Ρητώς Μόνο “Ασκούμενη Δικηγόρο”

Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2021, Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν υποπέσει στην αντίληψη ημών, αλλά και άλλων συναδέλφων, περιπτώσεις αγγελιών που ζητούν ασκούμενους δικηγόρους για απασχόληση σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίες βρίσκονται, αναρτημένες σε αρκετά σημεία του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και οι οποίες δεν τηρούν τους ηθικούς κανόνες δημοσίευσης μιας αγγελίας και πολλές φορές ολισθαίνουν προς το ατόπημα του σεξισμού και της

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα – Διαμαρτυρία για την Αύξηση του Παραβόλου Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικηγόρων

"Προς: τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, κ. Βερβεσό. Κοινοποίηση: Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κουτσοχήνα. Αρ. Πρωτ. 8/19-02-2021 (εξ.), Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Με τo α. 7 του ν. 4745/2020 μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα διεξαγωγής του Διαγωνισμού Δικηγόρων από το Υπ. Δικαιοσύνης στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Η πρώτη εφαρμογή της νέας διάταξης, κατόπιν της

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 05-02-2021

Θεσσαλονίκη 15/02/2021, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 05-02-2021 και ώρα 18:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 2. Συνεργασία Ένωσης με τη οργάνωση ΦΥΛ.ΙΣ. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 3. Οικονομική ενημέρωση. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου. 4. Ετήσια συνδρομή Δικηγόρων 2021.

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα ΕΑΝΔιΘ προς ΕΦΚΑ/ΤΥΔΘ περί της κατά προτεραιότητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων εγγραφής ασκουμένων δικηγόρων

Η ΕΑΝΔιΘ κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και ενόψει των προϋποθέσεων ενίσχυσης των ασκούμενων δικηγόρων στα πλαίσια της πανδημίας, κατέθεσε το κάτωθι αίτημα: "Αίτημα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ), 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 6934040366, eandith@gmail.com Προς: Τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) Περιφερειακό Τμήμα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ. 5-08/02/20201 (εξ.) Προς τον κάθε

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 05-02-2021

Θεσσαλονίκη 03-02-2021, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 05-02-2021 και ώρα 18:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α σε όλη την επικράτεια. Θεματολογία: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 2. Συνεργασία Ένωσης με τη οργάνωση ΦΥΛ.ΙΣ. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 3. Οικονομική ενημέρωση. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου. 4. Ετήσια συνδρομή Δικηγόρων 2021. Εισηγητής

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα σχετικά τις θέσεις parking για νέους δικηγόρους

"Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 6934040366, eandith@gmail.com Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη Αρ. Πρωτοκόλλου 4/27-01-2021 (εξ.) Όπως γνωρίζετε για τη χρήση θέσης στάθμευσης στο parking του Δικηγορικού Συλλόγου οι νέοι δικηγόροι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ το χρόνο. Ενώ θα περίμενε κάποιος το μειωμένο κόμιστρο να

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 15/01/2021

Θεσσαλονίκη, 23-01-2021 I. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α, την Παρασκευή 15/01/2021 και ώρα 18:00, με ημερήσια διάταξη: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 2. Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2020. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα. 3. Προβλήματα με ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ. Εισηγήτρια

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 15-1-2021

Θεσσαλονίκη 13-1-2021, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 15-1-2021 και ώρα 18:00, διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας που εφαρμόζονται ανά την επικράτεια. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου: Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2020. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα. Προβλήματα με ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα. Ενίσχυση ασκουμένων δικηγόρων με το επίδομα 400 ευρώ υπέρ επιστημόνων. Εισηγήτρια

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 21-12-2020

Θεσσαλονίκη 28-12-2020, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Αγγελίες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Κύρωση αποφάσεων της από 04/11/2020 Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός δικηγόρων. Εισηγητής

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 21-12-2020

Θεσσαλονίκη 19-12-2020, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α σε όλη την επικράτεια. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Αγγελίες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Κύρωση αποφάσεων της από 04/11/2020 Συνεδρίασης της ΕπιτροπήςΑσκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός δικηγόρων.

Διαβάστε Περισσότερα