Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 15-1-2021

Θεσσαλονίκη 13-1-2021, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 15-1-2021 και ώρα 18:00, διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας που εφαρμόζονται ανά την επικράτεια. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου: Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2020. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα. Προβλήματα με ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα. Ενίσχυση ασκουμένων δικηγόρων με το επίδομα 400 ευρώ υπέρ επιστημόνων. Εισηγήτρια

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 21-12-2020

Θεσσαλονίκη 28-12-2020, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Αγγελίες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Κύρωση αποφάσεων της από 04/11/2020 Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός δικηγόρων. Εισηγητής

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 21-12-2020

Θεσσαλονίκη 19-12-2020, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α σε όλη την επικράτεια. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Αγγελίες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Κύρωση αποφάσεων της από 04/11/2020 Συνεδρίασης της ΕπιτροπήςΑσκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός δικηγόρων.

Διαβάστε Περισσότερα

Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής παραβόλου εγγραφής ασκούμενου στο ΔΣΘ

Θεσσαλονίκη, 16-12-2020, Το τελευταίο διάστημα, το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ προχώρησε σε μια σειρά κινήσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου επισημάνθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και ασκούμενοι δικηγόροι σε επίπεδο επαγγελματικής καθημερινότητας καθ' όλη την περίοδο της υγειονομικής τον ΔΣΘ στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης των οικονομικών επιβαρύνσεων και την ενίσχυση της επαγγελματικής βιωσιμότητας του νέου

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστολή για την Οικονομική Στήριξη Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

Κοινό Αίτημα Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ), Του Συλλόγου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά (ΣΝΑΔΠ), Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ρόδου (ΕΑΝΔιΡ), Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Κατερίνης (ΕΑΝΔιΚ), Προς κ. Υπουργό Οικονομικών,  κ. Χρήστο Σταϊκούρα, κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, Θέμα: Στήριξη ασκουμένων και

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίου Τύπου ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την Απαγόρευση των Συγκεντρώσεων

Θεσσαλονίκη 16-11-2020, Παρακολουθούμε σχολαστικά το διάλογο που εξελίσσεται έπειτα από την πρόσφατη υπ’ αριθμόν 1029/8.18 (ΦΕΚ 5046 Β΄ /14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία θεσπίστηκε απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων σε ολόκληρη την ελληνική Επικράτεια για χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου στις 06.00 έως 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21.00. Με την

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔΙΘ 04-11-2020

I. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την εφαρμοζόμενη ΚΥΑ, την Τετάρτη 04/11/2020 και ώρα 18:30, με ημερήσια διάταξη: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 2. Δημιουργία και κοινοποίηση Μητρώου ασκουμένων ΔΣΘ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 3. Επαναφορά́ αιτήματος συγκρότησης Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης. Εισηγητής Γ.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις Έκτακτου ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 03-11-2020

Θεσσαλονίκη 03-11-2020, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 03-11-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη για τη Θεσσαλονίκη Κ.Υ.Α. με ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Λειτουργία δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογίων. Εισηγητής Α. Λεοντάρης. Εξετάσεις δικηγόρων. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Πλατφόρμα καταγγελιών. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου. Εισηγήσεις

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων την Τετάρτη 4-11-2020

Θεσσαλονίκη 02-11-2020, Καλείται σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 04-11-2020  ώρα 18:30 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη για τη Θεσσαλονίκη Κ.Υ.Α. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Δημιουργία και κοινοποίηση Μητρώου ασκουμένων ΔΣΘ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Επαναφορά́ αιτήματος συγκρότησης Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Ενημέρωση από́ τον ΔΣΘ για τις

Διαβάστε Περισσότερα

Έκτακτη ηλεκτρονική διεξαγωγή του Συνεδρίου!

Θεσσαλονίκη 30-10-2020, Σας γνωστοποιούμε πως, λόγω των τελευταίων υγειονομικών εξελίξεων, είμαστε αναγκασμένοι να μεταφέρουμε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά τη διεξαγωγή του Διήμερου Συνεδρίου Εργατικού Δικαίου με τίτλο «Ατομικές και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Προκλήσεις», που διοργανώνεται σε συνεργασία με την ELSA Thessaloniki Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18.15 την Παρασκευή 30 και στις 09.45 το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Διαβάστε Περισσότερα