Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 3-7-2020

Θεσσαλονίκη 1-7-2020, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 03-07-2020 και ώρα 16:00 στην έδρα της Ένωσης. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Ενημέρωση οικονομικών δεδομένων και οικονομικός σχεδιασμός. Εισηγητές Γ. Τρασανίδης- Νικολέτα Σπυροπούλου. Σχεδιασμός θητείας 2020-2022. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Αίτημα σχετικά με τους διαγωνισμούς πλήρωσης θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ. Υπενθυμίζεται ότι

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Τριμελούς Επιτροπής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θεσσαλονίκη 30-6-2020, Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, μέσω της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων, συμμετέχει στην Συνέλευση των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 4/4-1-2018 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντικείμενο τον έλεγχο του σεβασμού της ΕΣΔΑ στην Ελλάδα, την διαμόρφωση προτάσεων και την υποβολή αναφορών

Διαβάστε Περισσότερα

Συνάντηση ΕΑΝΔιΘ με Υφυπ. Δικαιοσύνης

Θεσσαλονίκη 25-6-2020, Την Τετάρτη 24-6-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΑΝΔιΘ με το επιτελείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, κ. Δ. Κράνη. Δεδομένης της μεταβατικής περιόδου στην διοίκησή μας, στην συνάντηση παρέστη αντιπροσωπεία του απερχόμενου και του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η ειλικρινής διάθεση συνεργασίας από αμφότερες τις πλευρές. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης έθεσαν ως

Διαβάστε Περισσότερα

Επιτροπή Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης

Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Επιτροπή Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης, η οποία καθίσταται αρμόδια για … Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης για το έτος 2020 – 2021, ως εξής: Λεοντάρης Αθανάσιος - Αντώνιος, Μέλος ΔΣ

Επιτροπή Εργασιακών Δικαιώματων

Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Επιτροπή Εργασιακών Δικαιωμάτων, η οποία καθίσταται αρμόδια για την επίβλεψη και έλεγχο των όρων και συνθηκών απασχόλησης των ασκουμένων και νέων δικηγόρων στα δικηγορικά γραφεία. Δέχεται σχετικές καταγγελίες για παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Δικηγόρων και όταν απειλούνται ή θίγονται εργασιακά δικαιώματα. Καταγράφει το καθεστώς των ασκουμένων και νέων δικηγόρων

Διαβάστε Περισσότερα

Επιτροπή Εκδηλώσεων

Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Επιτροπή Εκδηλώσεων, η οποία καθίσταται αρμόδια για την διοργάνωση εκδηλώσεων. Καταθέτει προτάσεις και οργανώνει εκδηλώσεις με ανθρωπιστικό πρόσημο και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς και τους ετήσιους χορούς της Ένωσης. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκδηλώσεων για το έτος 2020 – 2021, ως εξής: Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος ΔΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Γραμματεία

Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Γραμματεία, η οποία καθίσταται αρμόδια για την καθημερινή λειτουργία της Ένωσης στο πρακτικό της σκέλος. Έχει καθήκοντα εκτελεστικής γραμματείας, τα οποία συνίστανται στην διοργάνωση των συνεδριάσεων του ΔΣ, την καθαρογραφή, δημοσίευση και αποστολή ψηφισμάτων, αποφάσεων και εν γένει εγγράφων της Ένωσης, πρωτοκόλληση αιτημάτων, κατάθεση προτάσεων σε οργανισμούς, φορείς και Δικαστήρια. Κανονίζει

Διαβάστε Περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικών

Με την υπ' αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Επιτροπή Οικονομικών, η οποία καθίσταται αρμόδια για την διαχείριση των εσόδων και εξόδων της Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη του πεδίου οικονομικής δραστηριότητάς της, μέσω της αξιοποίησης της διαφημιστικής προοπτικής της (ιστοσελίδα, εκδηλώσεις), της αναζήτησης χορηγιών (από τοπικές επιχειρήσεις, σχετικούς φορείς και ΔΣΘ) και έκδοση υλικού με τη σφραγίδα

Διαβάστε Περισσότερα

Aίτημα σχετικά με την λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 25/06/2020, Η Ένωση, κατόπιν έκτακτης ομόφωνης απόφασης του ΔΣ, κατέθεσε το κάτωθι έγγραφο στον ΔΣΘ, προκειμένου να παρέμβει για την βελτίωση των συνθηκών στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης. "Όπως γνωρίζετε, οι δημόσιες υπηρεσίες, μετά το τέλος της καραντίνας, άνοιξαν σταδιακά και περιορισμένα, με τα κτηματολογικά γραφεία να ανοίγουν με ραντεβού για την πραγματοποίηση έρευνας μέσω υπολογιστή και μεγάλους χρόνους αναμονής

Διαβάστε Περισσότερα