Αποτελέσματα Ψηφοφορίας για την Εκλογή Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Την Τετάρτη 24-5-2017 διεξήχθη η ψηφοφορία για την εκλογή της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Η ψηφοφορία διήρκεσε από τις 10.00 έως τις 17.00.

Οι υποψήφιοι, κατά σειρά κατάταξης, έλαβαν:

Τρασανίδης Γιάννης: 23 σταυρούς

Τσάμης Έκτορας: 23 σταυρούς

Βασλή Μαρία: 22 σταυρούς

Κοχλιού Κωνσταντίνα: 18 σταυρούς

Δρούγκα Ελένη: 10 σταυρούς

Νταφόπουλος Δημήτριος: 10 σταυρούς

Βάσει των αποτελεσμάτων εκλέγονται:

Τρασανίδης Γιάννης

Τσάμης Έκτορας

Βασλή Μαρία

Κοχλιού Κωνσταντίνα

Και κατόπιν κλήρωσης, λόγω ισοψηφίας, η Δρούγκα Ελένη,

ενώ ο Νταφόπουλος Δημήτριος ορίζεται επιλαχών.

Θεσσαλονίκη 24-5-2017

Η Εφορευτική Επιτροπή

Γαζέτης Αναστάσιος

Χρηστίδου Αναστασία

Κρεμέτης Στέφανος