Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Οι υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες κρίθηκαν αποτυχόντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 4194/2013 και μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των γραπτών τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Χρύσα Δρυδάκη

Προϊσταμένη Τμήματος Α14

Τηλ. 210-7767230, –234, -236

Αναλυτικά ο πίνακας επιτυχόντων.