Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης ΕΥΒΑ – Άμστερνταμ 2018

Θεσσαλονίκη 3-7-2018,

Στα πλαίσια του Θερινού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ (28/6 – 1/7) διεξήχθη στις 30/6/2018 η καθιερωμένη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων. Στην Γενική Συνέλευση η ΕΑΝΔιΘ εκπροσωπήθηκε από το μέλος του ΔΣ της, Μιχάλη Μήττα. Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η παρουσία της ΕΥΒΑ στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και, μετά από παρέμβαση της ΕΑΝΔιΘ, η ανάγκη διαμόρφωσης κοινών διεκδικήσεων, ιδίως στους τομείς των επαγγελματικών συμφερόντων και των αμοιβών των νέων δικηγόρων. Συγκεκριμένα:

 1. Αποφασίσθηκε η ενεργότερη συμμετοχή της ΕΥΒΑ στις διαδικασίες και τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσω της Συνέλευσης των ΜΚΟ (στις συνεδριάσεις τις οποίας παρευρισκόμαστε). Η πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για λειτουργία παρατηρητηρίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά συμμετέχουσα στην ΕΥΒΑ ένωση και η προώθηση των συμπερασμάτων τους μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης έγινε δεκτή με ενδιαφέρον.
 2. Τονίσθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης κοινών πανευρωπαϊκών διεκδικήσεων στους τομείς των επαγγελματικών συμφερόντων των νέων δικηγόρων. Η ανάγκη αυτή εκφράσθηκε εντονότερα τόσο από την αντιπροσωπεία της ΕΑΝΔιΘ, όσο και από τις ενώσεις τις Βαρκελώνης και της Ρώμης. Το νέο ΔΣ της ΕΥΒΑ ανέλαβε να προχωρήσει στην διαμόρφωση συγκεκριμένων ενιαίων προτάσεων και σχεδίου προώθησής τους. Η ΕΑΝΔιΘ στα πλαίσια της συζήτησης αυτής υπέβαλε δια της αντιπροσωπείας της ερωτηματολόγιο σχετικά με την κατάσταση της δικηγορίας στην Ευρώπη, το οποίο αποφασίσθηκε να προωθηθεί στα μέλη της ΕΥΒΑ.
 3. Συζητήθηκε η προοπτική έναρξης προγράμματος ανταλλαγής δικηγόρων – μελών των ενώσεων που συμμετέχουν στην ΕΥΒΑ προκειμένου να γνωρίσουν την λειτουργία του δικαίου και της δικηγορίας σε άλλα κράτη. Προς προώθηση της σκέψης αυτής αναζητείται χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
 4. Εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΒΑ ως εξης:
  1. Πρόεδρος: Guillome Tatoueix, Federation Nationale des Unions des Jeunes Avocates – Γαλλία.
  2. Πρώην Πρόεδρος: Nonna Leontieva,  Ανεξάρτητο Μέλος – Ρωσία.
  3. Αντιπρόεδρος: Simon Lafrance, Young Bar Association of England & Wales – Ηνωμένο Βασίλειο.
  4. Γραμματέας: Μιχάλης Μήττας, Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.
  5. Ταμίας: Joyce Herrent, Association de Jeunes Barreau de Mons – Βέλγιο.
  6. Μέλος: Robert Aidan David, Society of Young Solicitors Ireland – Ιρλανδία.
  7. Μέλος: Giulia Guagliardi, Associazione Giovani Avvocati Roma – Ιταλία.
  8. Μέλος: Owen Williamson, Northern Ireland Young Solicitors Association – Βόρεια Ιρλανδία.

Ο εκπρόσωπος της ΕΑΝΔιΘ στην ΓΣ της ΕΥΒΑ

Μιχάλης Μήττας

Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔιΘ