Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Επικράτηση Πλαισίου Συνέχισης Αποχής (ΝΑΙ) έως 6/6

Αναλυτικά αποτελέσματα:
Σύνολο Εγγεγραμμένων: 1.142
Ψηφίσαντες: 1.049
ΝΑΙ(Σύνολο): 661
Με αυστηρότερο πλαίσιο:195
Με το ισχύον πλαίσιο: 466
ΟΧΙ:348
Επιτροπή Αγώνα- Μελανεφίδου: 20
Λευκά: 11
Άκυρα: 9