Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης ΔΣΘ

Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση του ΔΣΘ που διεξήχθη την Πέμπτη 5-5-2016, συμπληρώθηκε απαρτία με παρόντα 782 μέλη. Σε ψήφιση τέθηκε το πλαίσιο του ΔΣ του ΔΣΘ, στο οποίο περιελάμβανε προτάσεις για το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κατατέθηκε επίσης πρόταση της Επιτροπής Αγώνας Δικηγόρων. Τελικώς, σε ψηφοφορία τέθηκε το πλαίσιο του ΔΣΘ για ασφαλιστικό, φορολογικό και παράταση αποχής έως και τις 14-5-2016, καθώς και η πρόταση της Επιτροπής Αγώνα. Ψήφισαν συνολικά 704 συνάδελφοι, ως εξής:

Ναι (υπέρ πλαισίου ΔΣΘ και παράτασης αποχής): 511

Όχι (κατά πλαισίου ΔΣΘ και παράτασης αποχής): 154

Επιτροπή Αγώνα: 24

Λευκά: 8

Άκυρα: 7

Ως εκ τούτου, η αποχή παρατείνεται έως και τις 14-5-2016.