Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης – Διάλογος για την Αναθεώρησης της Άσκησης

Θεσσαλονίκη 2-11-2016,

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Δευτέρα 31-10-2016 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε τις δύο πρώτες θεματικές του Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης:

  1. Αν και γιατί πρέπει να υφίσταται ο θεσμός της άσκησης.
  2. Ποιος πρέπει να είναι ο βασικός χαρακτήρας της άσκησης (ένταξη σε προπτυχιακό επίπεδο, εξαρτημένη εργασία, μαθητεία κλπ).

Οι υπόλοιπες θεματικές θα συζητηθούν σε επόμενη ΓΣ, της οποίας η ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

3. Αμοιβές, τρόποι χρηματοδότησης, ωράριο και εποπτεία τους.

4. Φορολογικά και κοινωνικοασφαλιστικά θέματα.

5. Διάρκεια και περάτωση (εξεταστικό, προϋποθέσεις συμμετοχής, εκπαιδευτικός χαρακτήρας κλπ).

6. Λοιπά θέματα (κωλύματα, ασυμβίβαστα, υποχρεώσεις, δικαιώματα κλπ).

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης