Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης – Διάλογος για την Αναθεώρησης της Άσκησης

Θεσσαλονίκη 26-11-2016,

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Παρασκευή 25-11-2016 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε τις τέσσερεις τελευταίες θεματικές του Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης:

  1. Αμοιβές, τρόποι χρηματοδότησης, ωράριο και εποπτεία τους.
  2. Φορολογικά και κοινωνικοασφαλιστικά θέματα.
  3. Διάρκεια και περάτωση (εξεταστικό, προϋποθέσεις συμμετοχής, εκπαιδευτικός χαρακτήρας κλπ) και λοιπά θέματα.

Η ομάδα διαλόγου για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης εξουσιοδοτείται από την Γενική Συνέλευση να οργανώσει τις αποφάσεις σε ενιαίο κείμενο και να αποφασίσει επί των τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων που αφορούν στην πρακτική λειτουργία της διαμορφωθείσας πρότασης.

 

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης