Αποτελέσματα Έρευνας για τον Θεσμό της Άσκησης

Στα πλαίσια του Διαλόγου για την Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης, που αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΑΝΔιΘ, διεξήχθη διαδικτυακή πανελλαδική έρευνα, με σκοπό να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι αντιλαμβάνονται την έως σήμερα λειτουργία του θεσμού της άσκησης και σε ποιες κατευθύνσεις θεωρούν ότι πρέπει αυτός να αναθεωρηθεί. Ταυτόχρονα καταγράφεται και το κλίμα που επικρατεί στο δικηγορικό επάγγελμα και τις προοπτικές που οι νέοι συνάδελφοι βλέπουν σε αυτό.

Η έρευνα αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθειά μας η συνολική πρόταση που θα διαμορφωθεί να συνθέτει τις διαφοετικές απόψεις, να εκφράζει την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέφλων και να διασφαλίζει την συνοχή του θεσμού και την πραγματικά αξιοπρεπή απασχόληση των συναδέλφων. Τα Αποτελέσματα Έρευνας για τον Θεσμό της Άσκησης είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους τους συναδέλφους και αρμόδιους φορείς.