Αποτελέσματα Διαγωνισμού Δικηγόρων (Β Εξεταστική 2017)

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Δικηγόρων της Β Εξεταστικής 2017. Οι πίνακες επιτυχόντων είναι διαθέσιμοι εδώ.