Αποτελέσματα Διαγωνισμού Ειρηνοδικών

Ο Άρειος Πάγος ανακοίνωσε τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ του διαγωνισμού Ειρηνοδικών.