Αποτελέσματα Διαγωνισμού Δικηγόρων (Β Εξεταστική 2016)

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Δικηγόρων της Β Εξεταστικής 2016. Οι πίνακες επιτυχόντων είναι διαθέσιμοι εδώ.