Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΕΑΝΔιΘ 2016

Την Παρασκευή 26-2-2016 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της ΕΑΝΔιΘ με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης. Η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή τόσο από ασκούμενους όσο και από νέους δικηγόρους, καθώς και από πληθώρα νέων εγγραφών.

Οι υποψήφιοι έλαβαν:

Για το ΔΣ                                                                    Για την Επιτροπή Ασκουμένων

 Γαβαθόπουλος Θρασύβουλος: 29                             Βασλή Μαρία: 19

× Καλαϊτζής – Καλλίδης Στέργιος: 12                           Δρούγκα Ελένη: 7

 Κρεμέτης Στέφανος: 39                                              ×  Λόλι Ευαγγελία: 6∗

× Μαυρουδής Παναγιώτης: 15                                       Πανταζή Θεοδώρα: 6∗

 Μέλλιου Έλλη: 33                                                         Τρασανίδης Γιάννης: 12

Μήττας Μιχάλης: 53                                                    Χρηστίδου Αναστασία: 15

Ξένος Αναστάσιος: 42

√ Τσιαμπέρα Κατερίνα: 62

× Χρίστογλου Κωνσταντίνος: 21

∗Διευκρινίζεται ότι για την Επιτροπή Ασκουμένων διεξήχθη κλήρωση λόγω ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων Λόλι Ευαγγελία και Πανταζή Θεοδώρα από την οποία προέκυψε ότι η Πανταζή Θεοδώρα θα είναι τακτικό μέλος και η Λόλι Ευαγγελία αναπληρωματικό.

Η σειρά των αναπληρωματικών μελών κατά σειρά σταυρών καθορίζεται ως εξής:

Για το ΔΣ                                                                   Για την Επιτροπή Ασκουμένων

Χρίστογλου Κωνσταντίνος                                                Λόλι Ευαγγελία

Μαυρουδής Παναγιώτης

Καλαϊτζής – Καλλίδης Στέργιος

Τις επόμενες ημέρες το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ασκουμένων θα συνεδριάσουν προκειμένου να συγκροτηθούν, να κατανεμηθούν αρμοδιότητες μεταξύ των μελών τους και να εξειδικεύσουν τις προτεραιότητές τους βάσει του Σχεδιασμού 2016 – 2018, όπως αυτός εγκρίθηκε από την ΓΣ της 19 – 2 – 2016.