Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΕΑΝΔιΘ 2021

Την Πέμπτη 17-6-2021 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της ΕΑΝΔιΘ με την εκλογή του νέας Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης. Η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή τόσο από ασκούμενους όσο και από νέους δικηγόρους, καθώς και από πληθώρα νέων εγγραφών.

Συνολικά ψήφισαν 83 συνάδελφοι. Βρέθηκαν 83 έγκυρα, 0 λευκά και 0 άκυρα ψηφοδέλτια.

Οι υποψήφιοι έλαβαν (κατά σειρά σταυρών):

Για την Επιτροπή Ασκουμένων

Παπαγεωργίου Γεώργιος             50

Σαρρής Ειρηναίος                         44

Σιμόπουλος – Λέφας Ιωάννης      30

Κουφοπούλου Χρύσα                   29

Γεωργιάδης Αναστάσιος              24

Τις επόμενες ημέρες η νέα Επιτροπή Ασκουμένων θα συνεδριάσει προκειμένου να συγκροτηθεί, να κατανεμηθούν αρμοδιότητες μεταξύ των μελών της και να εξειδικεύσουν τις προτεραιότητές τους για την θητεία 2021 – 2022.