Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΕΑΝΔιΘ 2019

Την Πέμπτη 9-5-2019 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της ΕΑΝΔιΘ με την εκλογή του νέας Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης. Η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή τόσο από ασκούμενους όσο και από νέους δικηγόρους, καθώς και από πληθώρα νέων εγγραφών.

Συνολικά ψήφισαν 42 συνάδελφοι.

Οι υποψήφιοι έλαβαν (κατά σειρά σταυρών που έλαβαν):

Για την Επιτροπή Ασκουμένων

 

Χορόζογλου Ιορδάνης              32

Κοτανίδης Νίκος                       12

Παπαζαΐτης Παύλος                  12

Θεογνώστου Νικολέτα              11

Λυκίδης Στέφανος                      11

Τις επόμενες ημέρες η νέα Επιτροπή Ασκουμένων θα συνεδριάσει προκειμένου να συγκροτηθεί, να κατανεμηθούν αρμοδιότητες μεταξύ των μελών της και να εξειδικεύσουν τις προτεραιότητές τους για την θητεία 2019 – 2020.