Απολογισμός Θητείας Απερχόμενου ΔΣ 2016 – 2018

Θεσσαλονίκη 27-4-2018,

Η ΓΣ ενέκρινε το Απολογισμό Θητείας 2016 – 2018, όπως αυτός προτάθηκε από το ΔΣ:

Η διετία 2016 – 2018 αποτέλεσε ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το δικηγορικό επάγγελμα, δεδομένου ιδίως των μακράς διάρκειας αποχών. Κρίσιμη περίοδο αποτέλεσε και για την ΕΑΝΔιΘ, δεδομένων των πολλών και ιδιαίτερα δύσκολων στόχων που είχαν τεθεί αλλά και των κρίσιμων ζητημάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, κατά την θητεία του απερχόμενου ΔΣ πετύχαμε παρά τις εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας συνθήκες να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό. Συγκεκριμένα:

Ι. Σε συνδικαλιστικό επίπεδο:

 1. Διαμορφώσαμε πλήρεις και ρεαλιστικές προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Οι προτάσεις αυτές κοινοποιήθηκαν σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ ορισμένες υιοθετήθηκαν από την Ολομέλεια.
 2. Πραγματοποιήσαμε 7 κεντρικές παρεμβάσεις κατά μόνας ή σε συνεργασία με την ΕΑΝΔΑ, ΕΑΝΔιΡ και τον ΣΝΑΔΠ (διατήρηση δικαιώματος υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων με απαραίτητο προσόν το πτυχίο νομικής, κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης των ασκούμενων δικηγόρων, αύξηση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων ανά μέλος ΔΕΠ, σύστημα κρατήσεων από αποζημιώσεις νομικής βοήθειας προς ΕΦΚΑ, αναγνώριση προσόντων ασκούμενων δικηγόρων από τον ΑΣΕΠ, έγκαιρη δημοσίευση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Δικηγόρων).
 3. Διατυπώσαμε ολοκληρωμένη αντιπρόταση για τον θεσμό της διαμεσολάβησης, στον άξονα της καθιέρωσης συστήματος εναλλακτικής επίλυσης χωρίς παρουσία τρίτου (διαμεσολαβητή), πρόταση η οποία είναι προς συζήτηση στον ΔΣΘ στα πλαίσια παρέμβασής του που σχεδιάζεται για το φθινόπωρο.
 4. Ειδικά για τους ασκούμενους δικηγόρους, ολοκληρώσαμε τον Διάλογο για την Αναθεώρηση της Άσκησης καταλήγοντας σε πλήρη πρόταση με τίτλο «Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία», η οποία θα προωθηθεί στο Υπ. Δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα πετύχαμε την λήψη απόφασης από τον ΔΣΘ για υποβολή πρότασης συνολικής αναθεώρησης του θεσμού.
 5. Προωθήσαμε ψήφισμα στο ΔΣ του ΔΣΘ περί καθιέρωσης κατώτατης αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους ίσης με τον βασικό μισθό.
 6. Πετύχαμε την μείωση των παραστάσεων για την συμμετοχή των ασκούμενων στον Διαγωνισμό Δικηγόρων στις 6, ενώ εκκρεμεί περαιτέρω αίτημα για την πλήρη κατάργησή τους.
 7. Υποβάλλαμε αίτημα στον ΔΣΘ για αναθεώρηση των σεμιναρίων των ασκουμένων με στόχο να γίνουν ουσιαστικότερα και η επιλογή των διδασκόντων αντικειμενικότερη. Επίσης ασκήσαμε παρέμβαση ώστε να διασφαλισθεί η διεξαγωγή του Διαγωνισμού Δικηγόρων σε χώρο προσβάσιμο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
 8. Υποβάλλαμε πλήθος αιτημάτων προς το ΔΣ του ΔΣΘ για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας των συναδέλφων όπως η πρόσβασή τους σε δημόσιες υπηρεσίες, η διασφάλιση μειωμένων κομίστρων από τον ΟΑΣΘ, τις αμοιβές της νομικής βοήθειας, την παροχή δωρεάν συνδρομής NOMOS σε ασκούμενους δικηγόρους και τις αμοιβές των δικηγόρων που απασχολούνται σε ιδιώτες – ΜΚΟ. Παράλληλα εκπονήσαμε πρακτικό οδηγό «τσέπης» σχετικά με τις υπηρεσίες των δικαστηρίων.

ΙΙ. Σε επιστημονικό επίπεδο:

 1. Πραγματοποιήσαμε επιτυχημένη εκδήλωση για το Προσφυγικό και την Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας ενώ ξεκινήσαμε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα «Κ. Κούφα», τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.
 2. Αναλάβαμε την διοργάνωση του Εαρινού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ) την άνοιξη του 2017. Είναι πρώτη αντίστοιχη διοργάνωση στην Ελλάδα. Το Συνέδριο αυτό διοργανώθηκε στις 30/3 – 2/4 εκείνου του έτους με την συμμετοχή περισσότερων από 50 αντιπροσώπων από τις ενώσεις νέων δικηγόρων της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Για το επίπεδο διοργάνωσης και την φιλοξενία λάβαμε θερμά συγχαρητήρια από τις ενώσεις που συμμετείχαν.
 3. Προχωρήσαμε, από κοινού με την ELSA Thessaloniki, στην διοργάνωση του 1 Συνεδρίου Νέων Νομικών, με σειρά εκδηλώσεων επιστημονικού, επαγγελματικού και συνδικαλιστικού χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αναμένεται να παγιωθεί σε ετήσια βάση.
 4. Διοργανώσαμε για πρώτη φορά σεμινάρια μετάφρασης – διερμηνείας για δικηγόρους.
 5. Πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ημερίδα με στόχο την ενημέρωση συναδέλφων για τον θεσμό και το ισχύον νομικό πλαίσιο.
 6. Πραγματοποιήσαμε επιστημονική εκδήλωση για τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπου μεταφέρθηκε στους συμμετέχοντες πλήθος διαφορετικών απόψεων από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ΔΣΘ και επαγγελματίες διαμεσολαβητές, περιγράφοντας το συνολικό ισχύον πλαίσιο και τις ατέλειές του.

ΙΙΙ. Σε επίπεδο συνεργασιών και δημόσιας παρουσίας:

 1. Πραγματοποιήσαμε στις αρχές του 2016 επίσκεψη στην Ιδωμένη και τον εκεί καταυλισμό προσφύγων με στόχο την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.
 2. Επεκτείναμε την συνεργασία μας με άλλες ενώσεις ανά την Ελλάδα καταλήγοντας στην ίδρυση Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου Ενώσεων Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων, από κοινού με την ΕΑΝΔΑ και τον ΣΝΑΔΠ.
 3. Εμβαθύναμε την συμμετοχή μας στην ΕΥΒΑ με την εκλογή εκπροσώπου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και την προώθηση της συμμετοχής της στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
 4. Εφαρμόσαμε σύστημα διαφάνειας και άμεσης πρόσβασης όλων μελών μας σε όλες τις αποφάσεις του συνόλου των οργάνων της Ένωσης.
 5. Επιτύχαμε την έκδοση του 6μηνιαίου έντυπου και ηλεκτρονικού περιοδικού της Ένωσης «Lexις», το οποίο μάλιστα βραβεύθηκε για τον σχεδιασμό του.
 6. Ιδρύσαμε Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας με αντικείμενο την διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής νομοθεσίας.
 7. Ιδρύσαμε Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντικείμενο την παρατήρηση του σεβασμού της ΕΣΔΑ στην Ελλάδα και την υποβολή αναφορών στην ΕΥΒΑ, τον Συνήγορο του Πολίτη και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
 8. Υιοθετήσαμε πλήθος ψηφισμάτων καθιστώντας δημόσια τα προβλήματα του κλάδου μας (πχ σχετικά με τις επιθέσεις σε βάρος δικηγόρων, την δράση οργανώσεων και προσώπων που αντιποιούνται την δικηγορική ιδιότητα κλπ).

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……….………….Έλλη Μέλλιου