Αποφάσεις Συντονιστικής 12-5-2016 και Νέο Πλαίσιο Αδειών

Η Συντονιστική της ΟλΔΣΕ αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της αποχής έως και 24-5-2016. Παράλληλα, αποφάσισε χαλάρωση του πλαισίου ως εξής:

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

  1. Παραγραφές – Προθεσμίες
  2. Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
  3. Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

  1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠολΔ) και ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.
  2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών, ασφαλιστικών μέτρων (υπό τον όρο ισχύουσας προσωρινής διαταγής) και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών
  3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
  4. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
  5. Προσθήκες
  6. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ και για τις νόμιμες συνέπειες)
  7. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.