Αποφάσεις ΟλΔΣΕ 14-1-2016

Η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας ομόφωνα αποφάσισε:

Αποχή από 15/1 έως και 22/1.

Σύγκληση Συντονιστικής στις 22/1 για επανεκτίμηση κατάστασης και συνέχιση αποχών.

Αυστηρό πλαίσιο εξαίρεσης από την αποχή. Περιλαμβάνονται αποκλειστικά παραγραφές – προθεσμίες, συμπλήρωση προσωρινής κράτησης και αναστολή πλειστηριασμών μόνο πρώτης κατοικίας. Καμία άλλη πράξη δεν περιλαμβάνεται.