Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 19-5-2017

Θεσσαλονίκη 20-5-2017,

Η Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 19-5-2017, κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Το εξεταστικό και η ενίσχυση της ουσίας της άσκησης περιλαμβάνονται στις θέσεις της ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τον ανοιχτό Διάλογο που διεξήχθη το 2016. Παράλληλα, αποφασίσθηκαν σαν άμεσες δράσεις η επαναφορά του αιτήματος για την κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων, η κατάθεση πρότασης για συνδιοργάνωση με τον ΔΣΘ των σεμιναρίων που διεξάγονται πριν τον Διαγωνισμό με στόχο την μεγαλύτερη εμβάθυνση και υποβολή πρότασης προς το Υπ. Δικαιοσύνης για διορθωτικές παρεμβάσεις στον Διαγωνισμό με την κατάργηση του παραβόλου για όσους εξετάζοντα δεύτερη φορά και την παροχή δυνατότητας εξέτασης μόνο στο μάθημα που ο υποψήφιος απέτυχε.
  2. Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ.
  3. Εγκρίθηκε ο Απολογισμός της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ 2016-2017.