Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 14-2-2017

Θεσσαλονίκη 22-2-2017,

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνεδρίασε στις 14.02.2017 με παρόντα όλα τα μέλη της και κατέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις:

  1. Αποφασίσθηκε ομόφωνα ύστερα από εισήγηση τριών εκ των μελών  της η υποβολή αιτήματος στο ΔΣ της ΕΑΝΔΙΘ ώστε να εγκριθεί η  δωρεάν είσοδος των ασκούμενων δικηγόρων στο πανευρωπαϊκό συνέδριο ασκούμενων και νέων δικηγόρων της EYBA. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με αντίστοιχου ύψους χορηγία του ΔΣΘ που θα καλύπτει ένα ελάχιστος κόστος συμμετοχής ή με εξορθολόγηση και περιορισμό του αναγκαίου κόστους. Ιδιαίτερα η συγκεκριμένη εισήγηση  ως προς το πανευρωπαϊκό συνέδριο ασκούμενων και νέων δικηγόρων της EYBA που διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Ένωση στη Θεσσαλονίκη και το κόστος συμμετοχής και παρακολούθησης αυτού, έλαβε χώρα καθώς κρίθηκε δυσβάσταχτο για τους ασκούμενους δικηγόρους και εμφανώς δυσανάλογο με τις μηνιαίες απολαβές που συνηθίζεται να λαμβάνουν από την εργασία τους κατά την υποχρεωτική 18μηνη περίοδο πρακτικής άσκησής τους. Ενόψει λοιπών των οικονομικών συνθηκών που πράγματι επικρατούν και καλώς γνωρίζουμε καθώς και του γεγονότος πως η συμμετοχή τους σε αυτό κρίνεται ιδιαιτέρως ωφέλιμη λόγω των επιστημονικών διαλέξεων και εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα και της επαφής με ασκούμενους και νέους δικηγόρους από όλη την Ευρώπη, γι’αυτό το λόγο υποβάλλουμε το σχετικό αίτημα ως προς  τη δωρεάν είσοδο σε αυτό για όλους τους ασκούμενους της ΕΑΝΔΙΘ. Άλλωστε θεωρήθηκε πως είναι  εφικτό να προβλεφθεί ένα ελάχιστο κόστος συμμετοχής  με εξορθολόγηση και περιορισμό του αναγκαίου κόστους. Τέλος, υπάρχει και δυνατότητα παρακολούθησης των τριήμερων επιστημονικών διαλέξεων με ένα συμβολικό κόστος συμμετοχής για τους ασκούμενους, όχι μεγαλύτερο των 30 ευρώ.
  1. Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αιτήματος προς έγκριση που σχετίζεται με την λειτουργία του οργάνου της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, το ρόλο και τις αρμοδιότητές του καθώς διαπιστώθηκε μια ασάφεια και ορισμένα κενά στις καταστατικές προβλέψεις της Ένωσης. Το γεγονός αυτό δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της Επιτροπής, σε μια περίοδο που οι καθημερινές συνθήκες άσκησης και η εύρεση αυτής δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων και κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός λειτουργικού οργάνου που θα προέρχεται από αυτούς και θα χρησιμοποιείται από τους ίδιους ως χώρος συζήτησης και επίλυσης των ως άνω θεμάτων. Για το λόγο αυτό αιτούμαστε τη σύγκληση καταστατικής γενικής συνέλευσης με στόχο την τροποποίηση του καταστατικού και την ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του οργάνου της Επιτροπής, ώστε να καταστεί λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη. Σε περίπτωση που υπάρξει δυσκολία σύγκλησης της συνέλευσης αυτής εξαιτίας των αυξημένων ποσοστών πλειοψηφίας που απαιτούνται, θεωρούμε πως είναι εφικτό ως προσωρινό μέτρο μέχρι τη δυνατότητα σύγκλησής της, τη δημιουργία από το ίδιο το όργανο της Επιτροπής ενός δεσμευτικού Κανονισμού Λειτουργίας της που θα ρυθμίζει τα ως άνω θέματα καθώς και ό,τι άλλο κριθεί αναγκαίο και απαραίτητο για την καλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
  1. Συζητήθηκε ακόμη το ζήτημα του προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ασκουμένων από τον νέο ασφαλιστικό φορέα που έχει πλέον δημιουργηθεί και του ύψους αυτών. Ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχουν γίνει ακόμη όλα αυτά γνωστά και δεν έχουν αποσταλεί οι ατομικές ειδοποιήσεις, η Επιτροπή επιφυλάσσεται για τη σύγκλησή της μόλις αυτά λάβουν χώρα και την κατάστρωση μιας πρότασης προς τον αρμόδιο φορέα σχετικά με τις ιδιομορφίες του καθεστώτος στο οποίο βρισκόμαστε.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………………………..Η Γραμματέας

Μαρία Βασλή………………………………Λένα Δρούγκα