Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 4-3-2016

Θεσσαλονίκη 4-3-2016

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή της την Παρασκευή 4-3-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Επαναφορά αιτήματος για κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων των ασκουμένων της Θεσσαλονίκης για την συμμετοχή τους στις δικηγορικές εξετάσεις.
  2. Ανασυγκρότηση και ενίσχυση του θεσμού του “Συνηγόρου του Ασκούμενου”.
  3. Διοργάνωση σεμιναρίων για την προετοιμασία των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στον προσεχή πανελλαδικό διαγωνισμό δικηγόρων.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα εισαχθούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ προς κύρωση.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………………………………….Η Γραμματέας

Μαρία Βασλή…………………………………………….Δρούγκα Ελένη